Partnerstwo na rzecz rozwoju_KARR_Jelenia Góra

Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników 

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020
Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

Okres realizacji

01.11.2016 – 31.07.2019

Beneficjent wiodący

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA – Legnica

Wartość projektu

Wartość projektu: 43.524.945,59 zł, w tym 36.996.022,79 zł dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy projektu

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – Jelenia Góra
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej DAWG sp. z o.o. – Wrocław
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA – Nowa Ruda
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – Wrocław
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA – Wrocław

Cel projektu

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. dolnośląskiego.

Grupa docelowa

Projekt obejmuje rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych dla pracowników i przedsiębiorców.

 • Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze woj. dolnośląskiego oraz ich pracownicy z obszaru woj. dolnośląskiego, w tym osoby zatrudnione o pracę lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 • Usługi szkoleniowe dofinansowane w ramach projektu, realizowane mogą być  tylko i wyłącznie przez uprawnione podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

FORMY WSPARCIA

Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.
Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP

Podstawowa wartość dofinansowania wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorca spełni, co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 60% – gdy firma prowadzi działalność w sektorze określanym jako biały lub zielony sektor
 • 70% – jeśli jest mikro lub małym przedsiębiorstwem
 • 70% – gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
 • 80% – gdy uczestnikami wsparcia będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach
 • 80% – gdy usługa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
Jeśli spełniony będzie więcej niż jeden z powyższych kryteriów, dofinansowanie przyznawane jest na podstawie warunku mającego najwyższy odsetek dofinansowania.

Limity i oganiczenia dofinansowania

 • poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej – nie przekracza 5.000 zł
 • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu
 • średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji dla każdego przedsiębiorstwa nie przekroczy 50 000 zł

Komunikat 13.05.2019

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że ulega zwiększeniu kwota do rozdysponowania do ok. 104 707,61 zł w ramach naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”, przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Pozostałe szczegóły informacyjne pozostają bez zmian i są zawarte w poprzednim komunikacie.

Komunikat 08.05.2019

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w dniu 15 maja 2019 r.  zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”, przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

  Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych od: 15 maja 2019 r. do wyczerpania środków.

  Kwota pozostała do rozdysponowania: ok. 42 698,00 zł. Planowane jest przyjęcie formularzy zgłoszeniowych do 120% alokacji środków z zastrzeżeniem, że część z nich może zostać objęta tzw. „listą rezerwową”, refundowaną zgodnie z dostępnością środków finansowych.

  Formularze przyjmowane są od przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze Subregionu Jeleniogórskiego /powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, jaworski m. Jelenia Góra/, w siedzibie KARR S.A. w Jeleniej Górze, 1-go Maja 27, w godz.: 08:00-15:00.

  Jednocześnie informujemy, że usługi szkoleniowe muszą zakończyć się do dnia 30.06.2019 r.

Komunikat 08.05.2019

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. informuje, że w dniu 13 maja 2019 r.  zostanie wznowiony nabór Formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra na prawach powiatu, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski).

  Dokumenty należy składać na aktualnie obowiązujących wzorach, dostępnych na stronie internetowej www.warr.pl.

  Formularze należy składać w biurze WARR, mieszczącym się na II piętrze w budynku Business House przy u. E. Kwiatkowskiego 4 (52-407  Wrocław), w godz. 08:00-16:00.

  Nabór będzie trwał od 13.05.2019 r. od godziny 08:00 do wyczerpania środków (decyduje data i godzina wpływu Formularza do biura WARR S.A.).
  Kwota pozostała do rozdysponowania: 85.834,86 PLN.

  W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu.

Komunikat 13.03.2019

 • Wstrzymanie naboru w subregionie legnicko-głogowskim

  Uprzejmie informujemy, że W DNIU 12 MARCA 2019 r. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. ORAZ  DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. WSTRZYMAŁY nabór formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego z uwagi na wyczerpanie środków w ramach projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW.
  W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.
  Dodatkowo przypominamy, że w 2019r. wstrzymana jest również rekrutacja dla przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.

Komunikat 27.02.2019

 • DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2019 r.  zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych przez DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A. dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze Subregionu Wrocławskiego (m. Wrocław, powiat wrocławski, trzebnicki, oławski, średzki, oleśnicki, milicki, strzeliński).

  Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych: od 04-03-2019 r. do wyczerpania środków.

  Kwota pozostała do rozdysponowania: 180 000,00 zł.

  W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.

  Miejsce naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych: siedziba DOLNOŚLĄSKIEGO PARKU INNOWACJI I NAUKI S.A., budynek BUSINESS HOUSE, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, V piętro, w godz.: 08:00-15:00.

Komunikat 12.02.2019

Komunikat 31.08.2018 – Aktualizacja 03.12.2018

Kontakt

Personel projektu | +48 75 75-27-500

Pliki do pobrania
Ulotka