Do punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy w KARR SA zwróciła się szkoła z Ukrainy z obwodu żytomierskiego. Uczy się w niej ponad 170 osób.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała dla niej wsparcie  rzeczowe.  Transport podzielony był na dwie tury: 4 i 6 stycznia 2023 roku.

W pomoc włączyła się również „Moja Fundacja”.