Producenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa”

Projekt Producenci na czesko-polskim pograniczu, atrakcja incomingowa CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002773 jest realizowany z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Opis Projektu

Projekt rozszerzy współpracę transgraniczną poprzez organizowane czesko-polskie imprezy wspierające tradycyjnych regionalnych producentów i rzemieślników oraz wspieranie innowacji w tradycyjnych praktykach na czesko-polskim pograniczu. Wesprze to turystykę, nawiązywanie nowych kontaktów.Tradycyjni producenci tworzą bogactwo regionalne, wykorzystują lokalne zasoby naturalne i dziedzictwo kulturowe oraz zapewniają znaczną część zatrudnienia na obszarze wsparcia i rozwój gospodarczy obu regionów.

Realizacja projektu 1.8.2021 – 31.3.2022.

Partnerzy:

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
466 01 Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9
www.ohkjablonec.cz

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27
www.karr.pl