Jeśli straciłeś pracę w ostatnich 6 miesiącach, jesteś zagrożony utratą pracy lub jesteś w okresie wypowiedzenia – mamy dla Ciebie wsparcie! Staże zawodowe, szkolenia zawodowe……

więcej tutaj