Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA prowadzi w Galerii Karkonoskiej w Jeleniej Górze punkt zbiórki i wydawania rzeczy dla Uchodźców. KARR SA pomaga w zorganizowaniu codziennego życia zarówno osobom uciekającym z terenów objętych działaniami wojennymi, jak również polskim rodzinom, które przyjmują ich do siebie, poprzez zbiórkę i wydawanie najpotrzebniejszych rzeczy.

Punkt wspierany jest przez organizacje i fundacje, które przekazują dary dla uchodźców (m.in. Powiat Karkonoski, PCK w Jeleniej Górze, Moja Fundacja, Powiat Aachen i Bamberg z Niemiec).

W ostatnim czasie dary zostały przekazane poprzez PCK w Jeleniej Górze.

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy KARR SA realizuje projekt „Wspólnie dla Ukrainy”. Celem projektu jest stworzenie silnej i stabilnej sieci współpracy w strefie przygranicznej, która pozwoli wyeliminować negatywne skutki obecnej sytuacji spowodowanej napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, stworzenie stałych mechanizmów współpracy pozwoli na złagodzenie negatywnych skutków podobnej sytuacji w przyszłości.

Partnerem wiodącym projektu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM. Partnerzy projektu: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja Inicjatyw Polsko-Ukraińskich PRZYSZŁOŚĆ, Královéhradecký kraj, Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Okresní hospodářská komora Liberec, Krajská knihovna v Pardubicích, Sdružení TULIPAN, z.s.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264: „Wspólnie dla Ukrainy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

 

Do pobrania:

Ulotka projektu