„Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

Nazwa programu

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Okres realizacji

01.09.2021r. do 31.08.2023r.

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu

– Okresní hospodářská komorta v Jablonci nad Nisou
– Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
– Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Wartość projektu

Łączne wydatki – 190 685,86 euro ( w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie Punktów Szybkiej informacji u każdego z partnerów projektu jako reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuacją na pograniczu polsko-czeskim. Struktura ta pozwoli na rozwój transgranicznych kontaktów i rozwiązywanie problemów na pograniczu. Zadaniem punktów będzie: informowanie, monitorowanie i publikacja przejrzystych aktualnych informacji o środowisku biznesowym, jak i ograniczeń w zakresie mobilności pracowniczej na bazie środków podejmowanych przez rządy. Dlatego w zamyśle  projektu jest 4 partnerów (2 PL i 2 CZ), co wiąże się z większym oddziaływaniem projektu.

Opis projektu

OPIS PROJEKTU

1.1 Zadaniem Punktów Szybkiej Informacji prowadzonych przez partnerów będzie:

 • Monitorowanie i publikowanie aktualnych informacji dot. ograniczeń związanych z pandemią, zatwierdzonych tarcz i późniejszych form wspierających odmrażanie gospodarek obu Państw po kryzysie, oraz dot. przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.
 • Informowanie oraz rozsyłanie pisemnych komunikatów w zakresie działań pomocowych skierowanych do przedsiębiorców przez rządy RP i RCz, odnośnie panującej sytuacji na pograniczu: wsparcie, re-kompensaty itd.
 • Regularne przesyłanie informacji za pośrednictwem utworzonego newslettera dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów po obu stronach granic,
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania oraz publikowanie ich na stronie internetowej.
 • Wysyłanie komunikatów do pozostałych partnerów w celu rozpowszechniania tej informacji.

 

1.2 Pobudzenie współpracy gospodarczej na pograniczu polsko-czeskim

Punkty kontaktowe będą pobudzać współprace transgraniczną poprzez działania takie jak:

 • Opracowanie i wydanie pakietów informacyjnych: Uwarunkowania prawne w zakresie przedsiębiorczości w Polsce i Republice Czeskiej 2022-2023. Pakiety informacyjne obejmować będą zagadnienia z zakresu: podatki, ubezpieczenia, działalność gospodarcza, prawo pracy. Zostaną wydane oraz zaktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na lata 2022 i 2023.
 • Opracowanie i wydanie poradnika dla małego biznesu: „Uwarunkowania prawne transgranicznej sprzedaży produktów i usług”. Poradnik obejmować będzie zagadnienia dotyczące cz-pl przepisów prawa, przepisów celno-skarbowych dotyczących uczestnictwa w transgranicznych wystawach, targach, prezentacjach itd.

Poradnik dla małego biznesu będzie nowością na cz-pl pograniczu. Pomoże nie tylko  przedsiębiorcom, producentom, rzemieślnikom, którzy chcą brać udział w transgranicznych wydarzeniach, ale i instytucjom, które takie wydarzenia organizują.

 • Przeprowadzenie webinarium odnośnie mobilności pracowniczej 4 razy w okresie trwania projektu.
 • Przeprowadzenie webinarium skierowanego dla przedsiębiorców działających na pograniczu cz-pl np. „Trendy w marketingu online”, Uwarunkowania prawne dotyczące udziału w transgranicznych wystawach, targach itp. 4 razy w okresie trwania projektu

2023

2022

Pakiety informacyjne 2023
Paketové informace 2023
Pakiety informacyjne 2022
Paketové informace 2022

KOMUNIKATY

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią, przekraczania granic, obowiązku kwarantanny, mobilności pracowniczej.

Czytaj komunikat

Informacje dodatkowe

Zmiana godzin przyjmowania interesantów w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie od dnia 04.10.2021r.

Konsulat Generalny RP w Ostrawie informuje, że od dnia 04.10.2021 r. dochodzi do zmiany godzin przyjmowania interesantów:

 1.  Godziny przyjęć interesantów – poniedziałek – 9:00-11:00/13:00-15:45, wtorek, czwartek, piątek – od 9:00 do 13:00.
 2. Godziny urzędowania urzędu konsularnego – od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 16:00 /bez zmian/;

Źródło: https://www.gov.pl/web/czechy/zmiana-godzin-przyjmowania-interesantow-w-konsulacie-generalnym-rp-w-ostrawie

Dla kogo?

-podmioty gospodarcze, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

-pracownicy transgraniczny

-mieszkańcy wspólnego regionu i odwiedzający region

-organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny

Materiały Projektowe

Zapytania Ofertowe

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 523