W imieniu firmy Inspire Consulting sp. z o.o. zapraszamy do udziału w testach oraz szkoleniach, których ideą jest przekształcania pracy tak, by człowiek czuł się dobrze z tym co robi zawodowo, wykorzystywał swoje mocne strony, a wykonywane czynności były zgodne z jego systemem wartości. Job crafting polega na podnoszeniu dobrostanu psychicznego pracowników, a tym samym zwiększania zaangażowania w obowiązki zawodowe.

Projekt „Senior job crafting”, jest współfinansowany z funduszy unijnych – nr umowy o dofinansowanie POWR.04.03.00-00-0044/20-00.

W ramach projektu opracowywany jest Manual, którego celem jest dostarczenie firmom narzędzi, które można wykorzystać w procesie przekształcania środowiska pracy tak, by osoby w wieku przed i emerytalnym podnosiły swoje zaangażowanie i poczucie sensu pracy.

Firma jest na etapie testowania powstałego narzędzia, dlatego też chciałaby zaprosić do bezpłatnych testów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski, które zatrudniają osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, tzn. kobiety 56+ oraz mężczyzn w wieku 61+.

Szczegóły >tutaj<

Tomasz Konopko

tel. kom. +48 575 752 226

tel. +48 89 535 30 90

e-mail: t.konopko@inspire-consulting.pl

INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O.