Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

Okres realizacji

01.03.2019r.- 28.02.2021

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wartość projektu

290610,85 Euro  w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu

Projekt ma na celu utworzenie wirtualnego szlaku turystycznego, przebiegającego przez pogranicze polsko-czeskie. Szlak połączy miejsca produkcji regionalnych produktów spożywczych, oryginalnych, tradycyjnych producentów, którzy prowadzą prezentacje swojego rzemiosła, umożliwiając turystom zajrzenie za kulisy produkcji. Na szlak składać się będą również zabytki techniki, kultura, sport i zdrowie (w tym uzdrowiska o szczególnych walorach leczniczych, wykorzystujących walory leczniczo-przyrodnicze regionu). Szlak będzie całosezonowym produktem dla szerokiej grupy docelowej, który wzbogaci ofertę turystyczną.

Działania związane z realizacją projektu

1.Utworzenie wirtualnego szlaku tradycji i produkcji regionalnej. Stworzenie strony internetowej. Tematyka szlaku:
-Firmy szklarsko-biżuteryjne,
-Tradycyjne rzemiosło (w tym ceramika),
-Produkcja artykułów spożywczych i napojów,
-Zabytki techniki,
-Kultura, sport, i zdrowie ( w tym uzdrowiska).

2. Stworzenie spotów reklamowych promujących wirtualny szlak , które będą prezentowane na YouTube oraz w mediach społecznościowych, lokalnych.
3. Wydanie w języku polsko-czeskim oraz niemiecko-angielskim mapy z ok. 120 atrakcjami po stronie polskiej i czeskiej – 10 000 szt.
4. Dwa seminaria dla przewodników.
5. Wystawy Produktów Regionalnych (2 w Jabloncu nad Nysą, 2 w Jeleniej Górze, 2 w Żelaznym Brod).
6. Wizyty studyjne – 2.
7. Udział w Targach Turystycznych: Wrocław, Hradec Kralove.
8. Udział w Forum dyskusyjnym 4 wyjazdy.

Opis projektu

Projekt izby gospodarczej, agencji rozwoju i spółki zarządzającej destynacją powstał z myślą o wspólnym rozwiązaniu, które przyciągnie turystów w miejsca związane z tradycyjnym rzemiosłem, gdzie będą oni mogli nie tylko zobaczyć mistrzów danej branży podczas pracy, ale także samodzielnie wypróbować dane rzemiosło. Ponadto ma zwrócić uwagę i promować miejsca mniej znane, ale unikatowe w ramach atrakcyjnego dla turystów wspólnego regionu (Góry Izerskie, Karkonosze, Kotlina Jeleniogórska). Ze względu na wyjątkowość tego obszaru w głównym sezonie turystycznym miejsca o wysokiej atrakcyjności są znacznie przeciążone co, negatywnie wpływa na przeżycia z urlopu. Jednocześnie okazuję się, że turyści mają coraz większą ochotę na poznawanie, przeżywanie tradycji, życia mieszkańców regionu, w którym spędzają urlop. Niestety dostępność kompleksowych informacji np. na temat możliwości wypróbowania rzemiosł jest bardzo ograniczona. Bez tych informacji turysta tych miejsc nie znajdzie i nie odwiedzi. Współpracującym partnerom brakuje wspólnej prezentacji przy użyciu nowoczesnych narzędzi marketingowych, które dla dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego są  głównym źródłem informacji i pomocą w planowaniu urlopu. Biorąc pod uwagę grupy docelowe, w projekcie ująć trzeba też materiały drukowane w postaci map, które nie tracą na popularności i jest na nie popyt nie tylko ze strony seniorów.

Projekt ma na celu zaprowadzenie turystów i odwiedzających do firm, pokazanie im tradycyjnej produkcji, produkcji lokalnych wyrobów spożywczych, gdzie sami będą mogli wypróbować swoje umiejętności. W większości firm odwiedzający będą mogli próbować i kupować produkty. Chodzi o doświadczenie, doznanie i zrozumienie, że to nie takie proste, na jakie wygląda w rękach mistrzów danej branży. Pragniemy nagrać spoty o poszczególnych branżach, które pomogą w podjęciu decyzji , gdzie się wybrać i co u nas odwiedzić. Drugim celem jest pokazanie nowych, bardzo ciekawych miejsc na naszym pograniczu, tak aby turyści odkryli też inne miejsca, niż popularne przepełnione szlaki, na których turyści już się nie mieszczą, albo czekają w wielogodzinnych kolejkach do wyciągów. Cele te połączymy wirtualną ścieżką, która prowadzić będzie przez polsko-czeskie pogranicze. Będzie łączyła miejsca regionalnych producentów i atrakcji turystycznych. Wirtualna ścieżka oferuje alternatywę do głównych celów turystycznych. Stworzone zostaną też popularne mapy z zaznaczonymi regionalnymi producentami i ciekawymi miejscami regionu. Kolejnym celem jest przedstawienie regionalnych producentów w jednym miejscu, to zapewniamy poprzez organizację kilku wystaw produktów regionalnych po obu stronach granicy. Dla polskich przewodników i pracowników ośrodków informacji zorganizujemy seminarium specjalistyczne (rzemiosła i mniej znane miejsca), dla dziennikarzy wyjazdy prasowe, ponadto fora dyskusyjne dla specjalistów. Weźmiemy udział w targach branżowych , gdzie prezentować będziemy dziedzictwo kultury i przyrody ( tradycyjne rzemiosła i mniej znane miejsca regionu).

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 522

biuro@karr.pl

Aktualności

Materiały projektowe

MAPA: „Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” : POBIERZ

STRONA INTERNETOWA : www.zaremeslem.cz/pl/

ROLLUP: POBIERZ

MATERIAŁY FILMOWE:

Pozostałe informacje projektowe

Nabór atrakcji do szlaku tradycji i produkcji regionalnej: /ZAKOŃCZONY

  • REGULAMIN udziału w projekcie „Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”
  • Karta zgłoszeniowa:
  1. Karta zgłoszeniowa firmy: szklarsko-biżuteryjne, tradycyjne rzemiosło (w tym ceramika), produkcja artykułów spożywczych i napojów
  2. Karta zgłoszeniowa firmy:  zabytki techniki, kultura, sport, i zdrowie ( w tym uzdrowiska)

18. Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką

17. Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką

Zapytania ofertowe