Zwiedzanie tamy i elektrowni wodnej w Zagórzu, zwiedzanie szkoły zero energetycznej – Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz narada partnerów.

To program spotkania grupy roboczej partnerów „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej na pograniczu czesko-polskim. Odbyło się w dniach 05.06 – 06.06.2018 r. w Świdnicy.

Organizatorem spotkania był Pan Paweł Ułaszewski – wiceprezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. Całość spotkania została przetłumaczona na język czeski.

W spotkaniu udział wzięły   Katarzyna Matusik (koordynator projektu) oraz Karin Pastuszka (asystent ds. administracyjnych).