W dniach 7-8 maja pierwsza grupa uczestników projektu „Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” z Polski i Niemiec wzięła udział w realizowanych w ramach projektu warsztatach z zakresu Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Zajęcia odbyły się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym St. Marienthal w Ostritz. Uczestnicy projektu zapoznawali się z tradycjami, praktykami, wartościami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Dodatkowo pozyskali dokładną wiedzę dot.  zmian strukturalnych na pograniczu polsko-niemieckim.  Nie zabrakło także ciekawostek: Henryk Dumin specjalista w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze omówił życie i twórczość Henrietty Sontag, Dr Józef Zaprucki przedstawił uczestnikom życie i twórczości Carla i Gerharta Hauptmannów, Michael Prochnow, wydawca i przewodnik miejski zapoznał seniorów z życiem i twórczością Jakoba Böhme, natomiast Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne z Hoyerswerdy omówiło i zaprezentowało tradycyjne stroje serbołużyckie.

Na terenach klasztornych rosną zioła, które podczas wieczornych spacerów uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącymi rozpoznawali i zbierali, aby później przygotować z nich napary i herbatki ziołowe.


Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt wspólnie z IBZ St.Marienthal oraz Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych.

Pełna relacja na naszym Facebooku: CHCĘ ZOBACZYĆ.

Projekt „Seniorzy — ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.