Wg definicji zrównoważony rozwój, to sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest podstawą, gospodarka – narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa  – celem. I właśnie jak pogodzić TECHNIKĘ, CZŁOWIEKA i PRZYSZŁOŚĆ będzie mowa podczas  3. SAKSOŃSKO-POLSKICH DNI INNOWACJI.

7-8.11.2019 r., Politechnika Wrocławska. Dwa dni, Trzy sesje z ekspertami, dwa panele dyskusyjne, spotkania B2B.

Więcej informacji znajdziecie tu: https://link.do/UOJYk