20 niemieckich uczniów odwiedziło region Jeleniej Góry (12-14.09.2018) w ramach projektu „Orientacja zawodowa bez granic”.

Były wizyty w zakładach pracy, m.in. Zakład Budowy Pojazdów KEMPF, Huta Julia w Piechowicach. W ramach poznania  historii i kultury regionu uczniowie odwiedzili Park Miniatur w Kowarach, Świątynię Wang w Karpaczu oraz Termy Cieplickie. Była też okazja do przetestowania zdobytej wiedzy w zakresie znajomości języka polskiego na warsztatach i grillu z naszą młodzieżą.

Przypomnijmy, że celem projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza poprzez wspólne działania w zakresie orientacji zawodowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Theorie bleibt Theorie und Praxis bleibt Praxis.

20 deutsche Schüler haben die Region Jelenia Góra (12-14.09.2018)  im Rahmen des Projektes “Berufsorientierung ohne Grenzen” besucht.

Es gab Besuche in den Betrieben, u.a. im Fahrzeugbauunternehmen KEMPF, in der Glashütte Julia in Piechowice. Um die Geschichte und Kultur der Region kennenzulernen haben die Schüler den Miniaturenpark in Kowary, die Stabkirche Wang in Karpacz sowie das Thermalbad – Termy Cieplickie besucht. Es gab auch eine Gelegenheit das im Polnischkurs erworbene Wissen im Rahmen des Workshops sowie des Grillabends mit polnischen Jugendlichen zu testen.

Wir möchten daran erinnern, dass das Ziel des Projektes die Popularisierung der Berufsausbildung unter Jugendlichen aus dem polnisch-deutschen Grenzgebiet ist – durch gemeinsame Vorhaben im Bereich der Berufsorientierung.

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-202 0 mitfinanziert.