W dniu 24 maja 2023 roku w Hotelu Europa w Jeleniej Górze odbyła się Transgraniczna Giełda Pracy, zorganizowana przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego (KARR). Wydarzenie to było realizowane w ramach projektu o nazwie „Wspólnie dla Ukrainy” i skierowane głównie do uchodźców z Ukrainy, jednak wzięli w nim udział również mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic.

Głównym celem Giełdy Pracy było stworzenie platformy, na której ponad 20 wystawców z Polski oraz kilku z Republiki Czeskiej mogło zaprezentować swoje oferty pracy lub inne formy wsparcia i informacji. Dzięki temu odwiedzający mieli okazję zapoznać się z możliwościami zatrudnienia oraz uzyskać informacje na temat różnych dziedzin życia zawodowego.

Podczas wydarzenia zorganizowano również interesujące warsztaty. Pierwszy z nich, prowadzony przez mgr Izabelę Potrzebowską-Kniaziuk, trenerkę mentalną, psychodietetyczkę oraz dyplomowaną specjalistkę ds. żywienia, dotyczył tematu „Kobiet w męskich zawodach”. Ten warsztat miał na celu zwrócenie uwagi na równouprawnienie zawodowe i pokazanie kobietom, że mogą odnaleźć się w tradycyjnie męskich branżach.

Drugi warsztat, prowadzony przez Pana Dawida Torbackiego – doradcę zawodowego, psychologa oraz trenera – dotyczył aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o skutecznych metodach zdobywania pracy oraz jak skonstruować atrakcyjne CV i list motywacyjny.

Oba warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uchodźców z Ukrainy, jak i lokalnych mieszkańców. Cenne wskazówki i informacje przekazane podczas tych warsztatów miały na celu zwiększenie szans na sukces w świecie pracy.

Podczas Transgranicznej Giełdy Pracy, organizowanej przez KARR, nie zapomniano również o dzieciach. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia przygotowano różnorodne animacje i atrakcje, które miały umożliwić im spędzenie czasu w sposób kreatywny i przyjemny. Dzięki temu rodzice mogli skupić się na rozmowach i negocjacjach z wystawcami, poszukującymi pracy lub innych form wsparcia.

Transgraniczna Giełda Pracy stanowi jedno z wielu działań realizowanych przez KARR w ramach projektu „Wspólnie dla Ukrainy”. Agencja nie tylko zorganizowała to wydarzenie, ale również uruchomiła portal dla uchodźców, który zawiera oferty pracy oraz informacje dotyczące warunków pobytu w Polsce i Republice Czeskiej. Dodatkowo, na stoisku KARR podczas giełdy udostępniono przetłumaczone na język ukraiński pakiety informacyjne, które zawierały m.in. uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach i Polsce, aktualne przepisy podatkowe oraz informacje na temat prawa pracy w 2023 roku. Wszystkie te materiały są również dostępne na stronie internetowej projektu: https://together4ukraine.eu/.

Transgraniczna Giełda Pracy, organizowana przez KARR, stanowiła ważne wydarzenie, które połączyło zarówno uchodźców z Ukrainy, jak i lokalną społeczność. Dzięki temu inicjatywa ta miała na celu nie tylko pomóc w zatrudnieniu osób potrzebujących, ale również promować integrację społeczną i współpracę transgraniczną.


Projekt  „Wspólnie dla Ukrainy”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.