Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc

Nazwa programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Okres realizacji

01.07.2019r.- 30.11.2019r.

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wartość projektu

20.052,07 Euro  w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5 % Z Budżetu Państwa

Partnerzy projektu

Gemeindeverwaltung Boxberg/O.L.

Cele projektu

Projekt ma na celu omówienie polityki i systemu lokalnej gospodarki turystycznej, wyłonienie najbardziej charakterystycznych dla regionu, atrakcyjnych i przyjaznych dla turystów wydarzeń w szczególny sposób  promujących region Polska – Saksonia. Wymiana doświadczenia i wzajemne poznanie planów rozwoju na poszczególnych obszarach, a tym samym wypracowanie wspólnego kierunku wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu, a także wspólnego kreowania i promocji transgranicznych produktów turystycznych.

Działania związane z realizacją projektu

Jednodniowe Forum Turystyczne pn. „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”

Termin: 11 października 2019

Miejsce: Pałac Wojanów

Rejestracja Online

FORUM TURYSTYCZNE  – PODSUMOWANIE

Opis projektu

Projekt pn. „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowego forum turystycznego. Na forum prelegenci z Polski i Niemiec przedstawią m.in. Panele Dyskusyjne: Aktywna Turystyka, Praktyczne doświadczenia w tworzeniu oferty turystyki przyjazdowej, Podstawowe problemy w branży turystycznej po obu stronach granicy. Prelekcje nt.: Przekształcenie i zagospodarowanie terenów po przemysłowych na obszar turystyczny, zarządzanie zasobami ludzkimi połączone z tematyką potrzeby szkolenia personelu w obiektach turystycznych techniki sprzedażowe, Techniki sprzedażowe usług hotelarskich z wykorzystaniem nowych technologii nowe trendy i narzędzia marketingowe, Aktualne trendy i perspektywy rozwoju turystyki świat Europa, Polska, Region Karkonoski. Realizacja tego zadania wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu, a  także wspólnego kreowania i promocji transgranicznych produktów turystycznych. Wymiana doświadczenia i wzajemne poznanie planów rozwoju na poszczególnych obszarach pozwoli na wypracowanie wspólnego kierunku rozwoju dla regionu Polska  – Saksonia oraz umożliwi współpracę pomiędzy uczestniczącymi w forum podmiotami. W ramach realizacji projektu oczekuje się również wzrostu zainteresowania turystyką na pograniczu Polsko – Saksońskim, zwiększenia wiedzy na temat tworzenia atrakcyjnych ofert turystycznych oraz polepszenia współpracy i koegzystencji społeczności lokalnych. Zaangażowanie podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych jest niezbędne dla uzyskania pełnych efektów współpracy transgranicznej.

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 522

biuro@karr.pl

Do pobrania