W czwartek 7 marca 2019 roku w Dreźnie podpisaliśmy umowę partnerską i umowę na dofinansowanie projektu
„DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego”.
Spotkanie odbyło się w siedzibie partnera wiodącego Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki – Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH.

Cel projektu❓
Wzmocnienie konkurencyjności saksońsko-polskiego pogranicza dzięki intensyfikacji powiązań gospodarczych.

A konkretnie❓
W ramach projektu planowane są działania:
✔rozwój wspólnych cyfrowych instrumentów – atlas kompetencji oraz system kojarzenia firm B2B
✔konferencje informacyjno-kooperacyjne ( w tym 27 Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm, zaplanowane na listopad 2019)

Cele szczegółowe?

  1. Zdefiniowanie kompetencji gospodarczych pogranicza polsko-saksońskiego w celu informowania o nich w

regionie i poza obszarem wsparcia jako zaletach do prowadzenia działalności gospodarczej

  1. Intensyfikacja transgranicznych kooperacji pomiędzy MŚP, placówkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami

wsparcia biznesu oraz organizacjami sieciowymi i klastrami poprzez stworzenie i korzystanie ze

zdygitalizowanych instrumentów kojarzenia partnerów biznesowych

  1. Zwiększenie poziomu informacji oraz gotowości do współpracy na terenie polsko-saksońskiego obszaru wsparcia

w zakresie wdrażania „Przemysłu 4.0, w celu intensyfikacji transferu technologii i wzmocnienia współpracy

transgranicznej

 

Pozostałymi partnerami projektu są:
– Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości | Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
– Hochschule Zittau/Görlitz.

Partnerschaftsvertrag und Zuwendungsvertrag für Förderung ( Finanzierung) des Projekts  „DigiNetPolSax – Digitalisierung für den gemeinsamen Wirtschaftsraum ” – unterzeichnet !

Am Donnerstag 7. März 2019 haben wir in Dresden einen Partnerschaftsvertrag und einen Zuwendungsvertrag für Finanzierung des Projektes „DigiNetPolSax -Digitalisierung für den gemeinsamen Wirtschaftsraum ”.

Das Treffen fand im Firmensitz des Leadpartners  – Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH statt.

Ziel des Projekts

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsisch-polnischen Grenzregion durch Intensivierung der wirtschaftlichen Verflechtungen.

Und konkret

werden im Rahmen des Projekts folgende  Aktivitäten   geplant:

-Entwicklung von gemeinsamen digitalen Instrumenten – Kompetenzatlas und B2B-Matchmaking-Tool

-Informations-Kooperationskonferenzen (dabei. 27. Polnisch- Deutsch-Tschechisches Kooperationsforum für Unternehmen, geplant für November 2019)

Spezifische Ziele?

  1. Eruierung der wirtschaftlichen Kompetenzen der sächsisch-polnischen Grenzregion, um diese als Standortvorteile für die Gewerbeausübung innerhalb der Region und über das Fördergebiet hinaus zu kommunizieren
  2. Intensivierung der grenzübergreifenden Kooperationen zwischen KMU, Transfereinrichtungen, Wirtschaftsförderern und Netzwerkorganisationen durch Aufbau und Nutzung von digitalen Instrumenten zur Kooperationsanbahnung
  3. Erhöhung des Informationsstands und der Kooperationsbereitschaft im Rahmen der Umsetzung von „Industrie 4.0“ im sächsisch-polnischen Fördergebiet, um den Technologietransfer zu erhöhen und die grenzübergreifende Zusammenarbeit zu stärken

Die übrigen Projektpartner sind:

– Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH

– Hochschule Zittau/Görlitz.