Szanowni Państwo,
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Usług Projektowych (United Nations Office for Project Services , UNOPS) organizuje bezpłatny kurs on-line.

Tematem kursu są zasady prowadzenia przetargów na dostawy towarów i usług na potrzeby projektów realizowanych w ramach systemu ONZ.
Ww. kurs jest bezpłatny. Organizacja kursu jest powiązana z platformą UNGM (United Nations Global Market) i konieczne jest odpowiednie zarejestrowanie się na obu tych platformach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: UNOPS Website.