Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

„Warsztaty przyszłości”

Nazwa programu

Fundusz Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Okres realizacji

01.01.2021 – 30.09.2021

Wartość projektu

17 179,41 Euro

Beneficjent wiodący

Międzynarodowe Centrum Spotkań | St. Marienthal Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal

Partnerzy Projektu

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Cel projektu

Wsparcie trwałej polsko-saksońskiej współpracy z seniorami.

Forma wsparcia

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów na temat niemiecko – polskiej współpracy z seniorami.

Innowacyjność projektu

Poprzez przeprowadzenie dwudniowych warsztatów obywatele będą zaangażowani w proces rozwoju i doskonalenia. W ten sposób wzmacnia się relacja między obywatelami i instytucjami oraz  uwzględnia się wiedzę obywateli. Stanowi to ogromną wartość dodaną dla dalszej polsko-niemieckiej współpracy.

Dla kogo?

mieszkańcy 55 + polsko – niemieckiego pogranicza

Termin

20-21.09.2021r.

Miejsce

St.Marirnthal

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 500

biuro@karr.pl