W ramach realizacji projektu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, zapraszamy na bezpłatny webinar pod hasłem:
„SMOG palący problem”

Termin: 4 czerwca (czwartek) 11:00 – 12:30.

Podczas prelekcji wyjaśnimy:
✔️ jakie są skutki i przyczyny zanieczyszczeń powietrza, jak chronić się przed ich szkodliwym wpływem, zaprezentujemy dane dotyczące jakości powietrza z regionu
✔️ czym smog różni się od kryzysu klimatycznego oraz jak skutecznie przeciwdziałać obu zagrożeniom
✔️ zaprezentujemy i udostępnimy przydatny w przygotowaniu inwestycji bezpłatny kalkulator efektywności energetycznej EKODOM (który pozwala na wykonanie symulacji audytu we własnym domu lub mieszkaniu z uwzględnieniem możliwości wykorzystania OZE) ,
✔️ stworzymy przestrzeń do zadawania pytań (sesja Q&A)

Prezenter:
Krzysztof Smolnicki – Prezes Fundacji EkoRozwoju, inicjator utworzenia miejskiego ośrodka edukacji ekologicznej EkoCentrum Wrocław oraz współtwórca Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. W Fundacji realizuje i nadzoruje projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i ochrony zadrzewień.

Link do spotkania https://fer.clickmeeting.com/smog-palacy-problem

Spotkanie odbędzie się także dzięki wsparciu Fundacji EkoRozwoju