Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników

Priorytet

VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

Działenie

8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie

8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Nazwa programu

VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

Okres realizacji

01.11.2009 – 30.06.2011

Beneficjent wiodący

Wartość projektu

Partnerzy projektu

1. DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA
2. DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODRCZEJ Sp. z o.o
3. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG SA
4. KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA
5. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG SA

Projektodawca

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
2. WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPORADCZEGO
3. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO