Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż dnia 24 lutego 2020r. o godzinie 10:35 wstrzymała przyjmowanie Wniosków o powierzenie Grantów w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.