Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze informuje, iż w dniu 13.07.2021r. o godzinie 24:00 zostanie WSTRZYMANE przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” – zgodnie z   definicją skutecznego doręczenia w oparciu o „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” § 6 pkt 12.

Formularze Rekrutacyjne przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone zgodnie z § 6 pkt 25 regulaminu.

Jednocześnie informujemy, iż  kolejne wznowienie naboru przewidujemy  na przełomie września/października 2021r., dokładną datę podamy na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu  dostępne są na stronie Projektu:  tutaj