Dopasowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy polsko-niemieckiego pogranicza – to był główny temat dyskusji podczas I Spotkania dla nauczycieli doradców zawodowych, przedstawicieli instytucji rynku pracy i oświaty z Polski i Niemiec.

30.09.2019r. nauczyciele i eksperci uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bautzen. Uczestnicy zwiedzali ośrodek kształcenia zawodowego, w którym będą odbywać się warsztaty orientacji zawodowej uczniów z Polski.

Podczas części seminaryjnej eksperci dyskutowali o dobrych praktykach doradztwa zawodowego na etapie szkół podstawowych. Żywa dyskusja, wymiana cennych informacji uczyniły spotkanie bardzo wartościowym.

Uczestnicy otrzymali również dwujęzyczny poradnik: Jak zdobyć zawód i mieć pracę na pograniczu Polsko-Saksońskim? Krótki poradnik dla młodzieży wydany w ramach projektu „Orientacja zawodowa bez granic”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Erfahrungsaustausch – Neue Berufsorientierungskompetenzen PL-SAX.

Die Anpassung des Bildungsangebotes an den sich wandelnden Arbeitsmarkt der deutsch-polnischen Grenzregion – das war das Hauptthema des 1.Treffens für Lehrer und Berufsberater, Vertreter von Arbeitsmarktinstitutionen und Bildung aus Polen und Deutschland.

Am 30. September 2019 nahmen Lehrer und Experten an einer Studienreise nach Bautzen teil. Die Teilnehmer besuchten das Berufsbildungszentrum, in dem Workshops der beruflichen Orientierung für polnische Schüler stattfinden werden.

Während des Seminarteils diskutierten die Experten bewährte Praktiken der Berufsberatung auf dem Grundschulniveau. Die rege Diskussion und der Austausch wertvoller Informationen machten das Treffen sehr wertvoll.

 Die Teilnehmer haben auch den zweisprachigen Ratgeber: Wie kann man im polnisch-sächsischen Grenzraum einen Beruf erlernen und einen Job haben? Kurzer Ratgeber für Jugendliche erhalten, der im Rahmen des Projektes „Berufsorientierung ohne Grenzen” veröffentlicht wurde.

Das Projekt wird durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.