Mamy to!
Projekt „Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat” wystartował.

Oficjalnie 5 grudnia 2019 r. rozpoczął się konferencją w Międzynarodowym Centrum Spotkań St.Marienthal.
Spotkanie zostało podzielone na część teoretyczną i praktyczną.
W tej pierwszej eksperci turystyki prezentowali atrakcje turystyczne i ofertę kulturalną pogranicza polsko saksońskiego.

Część warsztatowa poświęcona była na dyskusjom i propozycjom działań marketingowych, których finał znajdzie miejsce w autorskim przewodniku turystycznym opracowanym przez Seniorów – Ambasadorów.
Jest co robić. Trzymamy kciuki!