AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. informuje, że w dniu 11 CZERWCA 2019 r. zostanie wznowiony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”, przez AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. Termin naboru (składania) formularzy zgłoszeniowych od: 11-06-2019 r. do wyczerpania środków.

Kwota pozostała do rozdysponowania: ok. 28 553,54 zł. Planowane jest przyjęcie formularzy zgłoszeniowych do 120% alokacji środków z zastrzeżeniem, że część z nich może zostać objęta tzw. „listą rezerwową”, refundowaną zgodnie z dostępnością środków finansowych.

Formularze przyjmowane są od przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego, w siedzibie ARR „ARLEG” S.A. , ul. M. Rataja 26 w Legnicy, w godz.: 08:00-15:00.

Jednocześnie informujemy, że usługi rozwojowe, zgłaszane do dofinansowania w ramach składanych formularzy zgłoszeniowych, z uwagi na okres realizacji projektu, muszą zakończyć się do dnia 15.07.2019 r.

Aktualizacja 7 czerwca 2019

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. informuje, że ulega zwiększeniu kwota do rozdysponowania do ok. 48 366,04 zł w ramach naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”, przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. Pozostałe szczegóły dotyczące naboru pozostają bez zmian i są zawarte w aktualnościach z dnia 3 czerwca 2019 r.