To XXIII edycja konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs, który jest niejako uzupełnieniem naszej codziennej pracy, kierujemy do tych firm, jednostek naukowych lub ich konsorcjów, których projekty osiągnęły już pewien stopień zaawansowania. Powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych albo – z drugiej strony –  wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia zgłoszenia konkursowego. Udział w konkursie to nie tylko szansa na nagrodę finansową ale także, a może przede wszystkim, niepowtarzalna okazja do dodatkowej, szerokiej promocji swoich projektów. Spore grono dotychczasowych laureatów konkursu to beneficjenci NCBR, tym serdeczniej zachęcamy do aplikowania.

Kto może aplikować w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Nagrody w konkursie

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł za nagrodę główną a 25 tys. zł za wyróżnienie. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

  • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Nabór do XXIII edycji Polskiego Produktu Przyszłości trwa do 29 października. Więcej informacji na stronie organizatorów:

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.