Rejestracji na konsultacje/webinaria można dokonać poprzez przycisk zapisz się wchodząc w zakładkę Kalendarz SIB na stronie Wrocławskiego Parku Technologicznego: www.technologpark.pl/strefainformacjibiznesowej/.

1. „Powiatowy Urząd Pracy, możliwości dla przedsiębiorców- pracodawców”.

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy, 13.04.2023 r. (czwartek), godz. 11:00-13:00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter) ul. Klecińska 123 Wrocław.

Zakres tematyczny spotkania:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy;
 • podnoszenie kompetencji pracowników;
 • wsparcie tworzenia miejsc pracy;
 • zatrudnianie cudzoziemców;
 • staże i bony stażowe;
 • i wiele więcej.

Rejestracja do 12.04.2023 r. godz. 13.00 lub do wyczerpania miejsc!

 

2. „Możliwości realizacji projektów B+R w ramach programu Horyzont Europa”.

Konsultacje online z przedstawicielem Branżowego Punktu Kontaktowego  Przemysł 4.0, 14.04.2023 r. (piątek), godz. 12:00-15:00 online.

Zakres tematyczny spotkania:

 • Przemysł 4.0 w Horyzoncie Europa;
 • możliwości skorzystania z programu Horyzont Europa;
 • pomoc w znalezieniu tematu/konkursu najbardziej odpowiadającego potrzebom, zainteresowanego podmiotu;
 • pomoc w znalezieniu partnerów;
 • i wiele więcej.

Rejestracja do 13.04.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!

 

3. „Dofinansowania na projekty badawcze i inwestycyjne w 2023 r.”. Webinarium  z przedstawicielem ELPARTNERS Sp. z o. o. , 04.2023 r. (wtorek), godz. 10:00-12:00 online.

Zakres tematyczny spotkania:

 • możliwości pozyskania dofinansowania na projekty B+R;
 • możliwości pozyskania dofinansowania na projekty wdrożeniowe;
 • dostępne harmonogramy konkursów na 2023 r. zarówno w skali kraju, jak
  i poszczególnych województw.

Rejestracja do 16.04.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!

 

4. „Wsparcie finansowe ARP dla przedsiębiorców – jako korzystniejsza forma finansowania bankowego”. Konsultacje online z przedstawicielem Agencji Rozwoju Przemysłu, 04.2023 r. (środa), godz. 10:00-13:00 online.

Zapraszamy Przedsiębiorców z Dolnego Śląska:

 • działających minimum 1 pełny rok;
 • rozliczających się na pełnej księgowości;
 • z przychodami około 4 mln. lub więcej.

Rejestracja do 17.04.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!

5. „Jak zabezpieczyć własność intelektualną w Twojej firmie”. Konsultacje online z przedstawicielem Urzędu Patentowego RP, 04.2023 r. (czwartek),  godz. 10:00-13:00 online.

Zakres tematyczny spotkania:

 • ochrona własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności przemysłowej w Polsce i na świecie;
 • wynalazek – jak go zabezpieczyć i skomercjalizować;
 • budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki ochronie marki, nazwy produktu, firmy lub designu;
 • ochrona know-how;
 • i wiele więcej.

Rejestracja do 18.04.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!

 

6. „NCBR – możliwości dofinansowania projektów B+R”. Konsultacje online z przedstawicielem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 25.04.2023 r. (wtorek), godz. 10:00-13:00 online.

Zakres tematyczny spotkania:

 • nie jesteś pewien, czy Twój pomysł jest dobry, chcesz porozmawiać o Swojej idei na przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe z ekspertami NCBR?;
 • nie wiesz czym jest projekt badawczo-rozwojowy, jak go rozpocząć, z kim nawiązać współpracę?;
 • chcesz poznać atrakcyjne możliwości dofinansowania dla swojego projektu
  w ramach środków publicznych?

Rejestracja do 23.04.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!

 

7. „Fundusze Europejskie w Twojej Firmie”.

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, 26.04.2023 r. (środa), godz. 10:00-13.00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter) ul. Klecińska 123 Wrocław.

Zakres tematyczny spotkania:

 • programy unijne na lata 2021-2027 – ogólne zasady wsparcia dla przedsiębiorstw po 2021 roku, w tym: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
 • pożyczka rozwojowa dla firm na wprowadzenie przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia,
 • fundusze unijne na szkolenia – dofinansowania dla wybranych branż dla pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Rejestracja do 25.04.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!

 

8. „Horyzont Europa dla początkujących”. Webinarium z przedstawicielem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, 04.2023 r. (czwartek), godz. 10:00-12:00 online.

Zakres tematyczny spotkania:

 • co to jest Horyzont Europa – struktura?;
 • kto może ubiegać się o granty z programu Horyzont Europa?;
 • od czego zacząć przygodę z Horyzont Europa?;
 • jak wygląda platforma do zarządzania projektem z Horyzont Europa?;
 • jak poszukiwać partnerów zagranicznych w programie Horyzont Europa.

Rejestracja do 26.04.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!

Do pobrania:

Plakat Strefa Informacji Biznesowej – kwiecień 2023