Zapraszamy rzemieślników różnych specjalności, nie tylko szklarzy. Szklane Miasteczko to święto szkła z pokazami jego produkcji, zwiedzaniem huty, stoiskami handlowymi z wyrobami ze szkła i towarzyszącym programem kulturalnym. Podczas wystawy można odwiedzić miejscowe firmy i szkoły szklarski.

Miasto Železny Brod we współpracy z OHK v Jablonci nad Nisou, ogłasza konkurs, dla wszystkich wystawców produktów (wyrobów) szklanych, które są prezentowane na Szklane Miasteczku.

Polski wystawcom organizator zapewnia bezpłatnie miejsce sprzedaży (stoisko do własnej aranżacji), bezpłatne zakwaterowanie w pensjonacie od soboty do niedzieli  dla pierwszych 3 zarejestrowanych.

Zapewniamy polskim wystawcom bezpłatnie miejsce sprzedaży (stoisko do własnej aranżacji), bezpłatne zakwaterowanie w pensjonacie od soboty do niedzieli  dla pierwszych 3 zarejestrowanych.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 1.września, 12 godz.

Formularz zgłoszeniowy, 12.-13.9.2020, Železný Brod, CZ

KONTAKT: Okresní hospodářská komora vJablonci nad Nisou •Jiráskova 9•466 01 Jablonec nad NisouIng. Kateřina Foglová•tel.: 483346002•mobil: 724613025•e-mail: info@ohkjablonec.cz

Miejsce: Železný Brod Husovairynek

Organizatorzy: Okresní hospodářská komora vJablonci nad Nisou, miasto Železný Brod.