Zgoda na przetwarzanie danych do formularza kontaktowego:

Administratorem danych osobowych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (w skrócie KARR S.A.) z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Na każdym etapie realizacji procesu rejestracji podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego realizacji. Zgody wyrażone w niniejszym oświadczeniu obejmują również przetwarzanie państwa danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. Poniżej wyrażone zgody mogą być w każdym czasie odwołane, przysługuje państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy przesłać stosowną pisemną informację na adres administratora danych osobowych tj.: KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

  • zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu i w zakresie związanym z procesem rejestracji, w celach statystycznych, a także w celach promocyjnych i marketingowych,
  • zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219), na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną dotycząca produktów i usług oferowanych przez i za pośrednictwem KARR S.A.,
  • zgodę, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1907) na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i usług oferowanych przez i za pośrednictwem KARR S.A.