Szanowni Państwo,

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 30 sierpnia br. otrzymała zgodę DWUP na wprowadzenie zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” oraz załącznikach. Nowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 31.08.2018r.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w informacji o projekcie: https://karr.pl/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow/

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opisem głównych zmian znajdującym się poniżej:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW
 • §2 Definicje, ust. 2 – zmiana zapisów
 • §2 Definicje, ust. 21 – zmiana danych teleadresowych biur projektu
 • §5 Obowiązki i prawa Przedsiębiorcy – zmiana zapisów
 • §11 Rozliczenie otrzymanych środków finansowych – zmiana zapisów
 • Usunięto ankietę oceniającą usługę rozwojową w systemie BUR jako dokument niezbędny do złożenia przez przedsiębiorcę (z zastrzeżeniem zapisów §11 ust. 8 Regulaminu).
 Formularz zgłoszeniowy
 • Zmodyfikowano zapisy Oświadczeń i zgód pod formularzem zgłoszeniowym
 • Zmodyfikowano tabelę z wykazem załączników do formularza zgłoszeniowego
 • Usunięto z załączników dotychczasowy załącznik nr 4  – Karta usługi rozwojowej z systemu BUR.
 • Zmodyfikowano kartę weryfikacji formalnej i kwalifikowalności przedsiębiorstwa.
Załącznik nr 4 do Formularz zgłoszeniowego
 • Zmodyfikowano zapisy dot. statusu uczestnika projektu w chwili przystąpienia
 • Zmodyfikowano zapisy Oświadczeń i zgód pod formularzem zgłoszeniowym
 Umowa o przyznaniu wsparcia
 • §5 Warunki refundacji kosztów usług rozwojowych – zmiana zapisów
 • Usunięto ankietę oceniającą usługę rozwojową w systemie BUR jako dokument niezbędny do złożenia przez przedsiębiorcę (z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 3 umowy).

Zapraszamy do udziału w projekcie.