„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3,82 mln EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Nazwa programu

Program „Rozwój Lokalny”, finansowany w ramach III Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021

Okres realizacji

09.07.2021 r. – 30.04.2024 r.

Strona internetowa projektu

Beneficjent wiodący

Miasto Jelenia Góra

Partnerzy projektu

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Karkonoski Park Narodowy

Wartość projektu

Łączne wydatki –3,521 mln EURO
Dofinansowanie 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, 15% z budżetu Państwa
Budżet KARR – 107 894,18 EURO

 

CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

 1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybór. Poprawa atrakcyjności i jakości życia, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego – zmierzający do poprawy atrakcyjności Jeleniej Góry pod każdym względem, jako idealnego miejsca do mieszkania, życia, aktywności zawodowej i inwestowania.
 2. Jelenia GÓRĄ możliwości. Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry – jego realizacja służy przyciągnięciu nowych inwestorów i zwiększeniu konkurencyjności jeleniogórskiej gospodarki.
 3. Potencjał z widokiem na przyszłość. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej – prowadzący do poprawy rozpoznawalności Miasta i jego wieloaspektowego rozwoju tj. budowie tożsamości lokalnej, wspierania lokalnego patriotyzmu i wykreowania i wypromowania marki miasta.
 4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.
 5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.
 6. Rozwój dialogu społecznego.

DLA KOGO?

Dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat, którzy chcą wziąć udział w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach.

Dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych.

Dla osób w wieku przedemerytalnym, którzy chcą się dokształcić i/lub zmienić kwalifikację.

DZIAŁANIA KARR ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Działanie 5 pn. „Wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry” realizować będzie dwa z trzech celów strategicznych miasta, tj.  2 drugi oraz 3 trzeci. W ramach tego działania, będą podejmowane przedsięwzięcia służące: ożywieniu lokalnej przedsiębiorczości i podmiotów, by zachęcić je do współpracy; uruchomieniu w młodych ludziach aktywnego podejścia do kariery zawodowej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu osób 50+ i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. W efekcie działania nastąpi zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Realizacja przedsięwzięć w ramach działania ma na celu wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry ukierunkowanej na wykorzystanie kluczowych czynników rozwoju Jeleniej Góry takich jak: współpraca miasta z lokalnymi firmami, dostępność zasobów ludzkich i kadr. Wykorzystanie czynników kluczowych wyzwoli potencjał miasta, zorientuje na rozwój oraz wzmocni jego pozycję w regionie. Przyczyni się również do podniesienia poziomu wiedzy oraz zachęci mieszkańców do rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto / dodatkowo Edukacja dzieci od najmłodszych lat pozytywnie wpłynie na stopień ich przygotowania do wejścia w dorosłe zawodowe życie, odnalezienia się na rynku pracy oraz zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

W ramach działania KARR zrealizuje następujące Przedsięwzięcia:

„Doradztwo zawodowe w szkołach”;  więcej 

„Targi zawodów – cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami”; więcej

„Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych”;

„Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów”

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKATY

ZAPYTANIE OFERTOWE – dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3,82 mln EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182416

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182416?sekcja=oferty

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenie:

SZKOLENIE KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW


Nabór zamknięty

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 02.11.2023r. o godzinie 12:09 z uwagi na osiągnięcie 160% wolnych miejsc, wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa na bezpłatne szkolenie komputerowe dla seniorów.

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.Planowane terminy szkolenia:

I grupa: 4-7.12.2023 w godz. 9.00 – 13.00

II grupa 4-7.12.2023 w godz. 13.30 – 17.30

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Ja i mój smartfon
 • Funkcjonowanie w mediach społecznościowych
 • Jak bezpiecznie korzystać z Internetu
 • Bezpieczna bankowość elektroniczna
 • Bądź w kontakcie z bliski i znajomymi z wykorzystaniem technik cyfrowych on-line

 

Szkolenia skierowane są do osób fizycznych w wieku 50+, zamieszkałych na obszarze administracyjnym miasta Jelenia Góra, chcących podnieść swoje kompetencje i wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które powszechnie są w wielu dziedzinach życia codziennego. Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie osoba fizyczna w wieku 50+, posiadająca miejsce zamieszkania na obszarze administracyjnym miasta Jelenia Góra.

 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w dniach od 20.10.2023 do 31.10.2023:

 • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
 • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
  1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

Nabór ma charakter terminowy i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 160% dostępnych miejsc szkoleniowych na dany blok tematyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności

gospodarczej wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest stronie Projektu:

https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu komputerowym dla seniorów

Formularz zgłoszeniowy

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174105

Wybrani oferenciRozstrzygnięcie ogłoszenia

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenia:

BLOK TEMATYCZNY

Trendy w marketingu INTERNETOWYM

Termin szkolenia: 30.01.2024

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • AI (sztuczna inteligencja), Chat GPT w Twoim biznesie.
 • Jak optymalizować/zwiększać sprzedaż przez Internet, Google Ads?
 • Pozycjonowanie stron www, narzędzia do mierzenia efektywności naszych działań Google Analytics
 • Jak skutecznie wykorzystać social media i dotrzeć do odbiorcy naszych usług?
 • Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój cyfrowy własnego biznesu.

BLOK TEMATYCZNY

Redukcja kosztów, Zarządzanie relacjami z klientami

Termin szkolenia: 30.01.2024

 • Energooszczędność jako czynnik obniżający koszty własnego biznesu. Przegląd dostępnych rozwiązań.
 • Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje pozwalające obniżyć koszty własnego biznesu.
 • Obsługa klienta trudnego, czyli jak nie dać ponieść się emocjom.
 • Przegląd najlepszych praktyk i wzorców z zakresu obsługi klienta.

Szkolenie skierowane jest do Przedsiębiorców z sektora MMŚP mających swoją siedzibę na obszarze Miasta Jelenia Góra oraz ich pracowników będących mieszkańcami Miasta Jelenia Góra chcących podnieść kompetencje i wiedzę w zakresie przedsiębiorczości.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dniach od 04.07.2023 do 30.01.2024:

 • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
 • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
  1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
 • lub skan dokumentów przesłać na adres e-mailowy biura Organizatora: biuro@karr.pl (w przypadku przesłania skanów dokumentów, Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia ich oryginałów do biura Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wysłania, jednak nie później niż w dniu zakończenia naboru zgodnie z ogłoszeniem o naborze).

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

W ramach ogłaszanego naboru na wskazany blok tematyczny – nabór ma charakter terminowy
i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 150% dostępnych miejsc szkoleniowych na dany blok tematyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko z jednego szkolenia delegując maksymalnie dwie osoby w organizowanych przez Organizatora szkoleniach.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest stronie Projektu:
https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
Formularz zgłoszeniowy Trendy w marketingu INTERNETOWYM
Formularz zgłoszeniowy Redukcja kosztów, Zarządzanie relacjami z klientami
ZAŁĄCZNIK NR 1_Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMŚP
ZAŁĄCZNIK NR 2_ Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 3_ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 4_ Dane Uczestnika szkolenia Trendy w marketingu INTERNETOWYM
ZAŁĄCZNIK NR 4_ Dane Uczestnika szkolenia Redukcja kosztów, Zarządzanie relacjami z klientami

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27
ogłasza nabór uczestników na bezpłatne  szkolenie umożliwiające dokształcanie lub zmianę kwalifikacji.

Nabór zamknięty


Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 24 lipca 2023 r. o godz. 7:32 z uwagi na osiągniecie 150% dostępnych miejsc, wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa” na bezpłatne szkolenie umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji dla osób w wieku przedemerytalnym.
W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.


Szkolenia kierowane są do osób, które:

– mieszkają na obszarze administracyjnym  Miasta Jeleniej Góry;

– ukończyły 50 rok życia w chwili przystąpienia do rekrutacji.

Preferowane obszary tematyczne szkoleń:

 • Sektor odnawialnych źródeł energii
 • Budownictwo
 • Turystyka, hotelarstwo, gastronomia
 • Branża IT
 • Marketing i social media
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Edukacja
 • Elektromobilność
 • Inteligentne specjalizacje
 • Sektor przemysłowy

Planowane terminy szkolenia będą podane po zakończonym procesie rekrutacji i zależnie od wybranego obszaru tematycznego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie od 25.05.2023 do 31.07.2023:

 • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27,
  58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
 • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, lub elektronicznie przesłany jako skan na adres e-mail: biuro@karr.pl (oryginał musi być dostarczony do Biura niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do II etapu procesu rekrutacyjnego – szczegóły w Regulaminie na stronie karr.pl)

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

Nabór ma charakter terminowy i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 150% dostępnych miejsc.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępny jest również na stronie projektu: https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach  

Formularz zgłoszeniowy

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27
ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenie:

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Planowane terminy szkolenia:

I grupa: 23.05.2023 – 25.05.2023

II grupa 30.05.2023 – 01.06.2023

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Moduł I – 8 h
 • Identyfikacja podstawowych pojęć, np. przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, itp. – identyfikacja własnego pomysłu na biznes.
 • Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (Kodeks Pracy, RODO, Konstytucja dla Biznesu).
 • Zapoznanie z procedurami i dokumentami potrzebnymi do założenia działalności gospodarczej (CEIDG – wypełnianie druków, ZUA, DRA, PKD, itp.).
 • Prawo podatkowe (Polski Ład – Niskie Podatki), rodzaje podatków, wybór formy opodatkowania „mojego” biznesu oraz ćwiczenia związane z obliczaniem podatków oraz innych obciążeń.

 

 • Moduł II – 8h
 • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw – ćwiczenia wybór formy organizacyjno-prawnej „mojego” przedsiębiorstwa.
 • Analiza ryzyk – identyfikacja pojęciowa oraz analiza ryzyka „mojego” przedsięwzięcia, konkurencja.
 • Człowiek przedsiębiorczy – główne cechy osobowościowe – autodiagnoza.
 • Komunikacja z klientem.

 

 • Moduł III – 8h
 • Tworzenie Biznes planu mojego przedsięwzięcia.
 • Źródła finansowania działalności
 • Negocjacje – techniki komunikacji i negocjacji w biznesie.
 • Sprzedaż, marketing, PR.

 

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze administracyjnym Miasta Jelenia Góra, chcących podnieść swoje kompetencje i wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na obszarze administracyjnym Miasta Jelenia Góra.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w dniach od 09.03.2023 do 12.05.2023:

 • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
 • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

Nabór ma charakter terminowy i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 150% dostępnych miejsc szkoleniowych na dany blok tematyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest stronie Projektu:  https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności – aktualizacja 17.03.2023

Formularz zgłoszeniowy

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27
ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenie:

BLOK TEMATYCZNY

Finansowe i formalno-prawne  aspekty prowadzenia działalności.

Planowane terminy szkolenia:

I grupa: 13.06.2023

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia potrzeb pracowników MMŚP (m.in. zmiany w Prawie Pracy w 2022 r i w 2023r.).
 • Elastyczne formy zatrudnienia oraz zatrudnianie cudzoziemców.
 • „Polski Ład – Niskie Podatki” z punktu widzenia korzyści i niekorzyści pracowniczych.
 • Zewnętrzne możliwości pozyskiwania środków finansowych (przegląd dostępnych programów finansujących i wspomagających funkcjonowanie MMŚP)

Szkolenie skierowane jest do Przedsiębiorców z sektora MMŚP mających swoją siedzibę na obszarze Miasta Jelenia Góra oraz ich pracowników będących mieszkańcami Miasta Jelenia Góra chcących podnieść kompetencje i wiedzę w zakresie przedsiębiorczości.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dniach od 09.03.2023  do 06.06.2023:

 • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
 • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
  1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

Nabór ma charakter terminowy i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 150% dostępnych miejsc szkoleniowych na dany blok tematyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest stronie Projektu: https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

 

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych – aktualizacja 17.03.2023

Formularz zgłoszeniowy

ZAŁĄCZNIK NR 1_Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMŚP

ZAŁĄCZNIK NR 2_ Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 3_ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 4_ Dane Uczestnika szkolenia

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuję, że zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 24.11.2022 dotyczącym zlecenia w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” najkorzystniejszą ofertę zgodnie z procedurą naboru złożył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, w kwocie 48 600,00 zł za wykonanie usługi w cześć A i B zapytania ofertowego. Oferta ta spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Zamawiającego, a ponadto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Żyj, mieszkaj i pracuj w Jeleniej Górze” ZAPRASZAMY  do współpracy Szkoły Podstawowe.

Kryteria uczestnictwa

Kontakt: +48 75 75 27 513

Kontakt

biuro@karr.pl, tel. 75 75 27 513