Vertical Dark Line

ZARZĄD

KARR SA

PREZES ZARZĄDU

HUBERT PAPAJ

HUBERT PAPAJ

Absolwent studiów MBA – Master of Business Administration (WSB – Franklin University), magister prawa, zarządzania i marketingu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licznych studiów podyplomowych, w tym między innymi z zakresu prawa i gospodarki Unii Europejskiej, odnawialnych źródeł energii i surowców energetycznych, zarządzania infrastrukturą lotniskową, pedagogiki oraz języka niemieckiego w biznesie.

Przewodniczący Rady Managerów Biznesu i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze, Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich, Klubu Radnych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w branży energetycznej, ochronie środowiska, samorządzie terytorialnym, instytucjach rządowych.

LinkedIn

RADA NADZORCZA

Leszek Wrotniewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Sakowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Ochocka – Czajkowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Michał Stachów

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Komsta

Członek Rady Nadzorczej
Vertical Dark Line

KILKA SŁÓW

O NAS

K ARR od blisko 30 lat działając we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi wspiera samorządy lokalne, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców w działaniach na rzecz  zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska.

Jako instytucja otoczenia biznesu świadczymy usługi m.in. w zakresie:

  • promocji Dolnego Śląska,
  • finansowania rozwoju działalności gospodarczej,
  • wsparcia MŚP poprzez fundusze pożyczkowe,
  • specjalistyczne doradztwo oraz usługi informacyjne,
  • poszukiwania nowych rynków zbytu,
  • wspierania zagranicznych firm i instytucji w pozyskiwaniu informacji inwestycyjnych,
  • organizacji konferencji, szkoleń, seminariów, study tour, giełd kooperacyjnych, targów i innych wydarzeń społeczno- gospodarczych,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych,
  • upowszechniania standardów Unii Europejskiej
  • wynajmu powierzchni biurowych, sali szkoleniowo-konferencyjnej, przestrzeni handlowych i magazynowych.
Prezes Zarządu KARR S.A. | Hubert Papaj
null

Vertical Dark Line

UMIEJĘTNOŚCI

NASZE MOCNE STRONY

Realizujemy projekty wspierające i podnoszące konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców i firm Kotliny Jeleniogórskiej. Bierzemy również, wspólnie z naszymi Partnerami aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i imprezach wystawienniczych.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

ZAUFANIE

Centrum Wsparcia Inwestora

KOMPETENCJE

Szkolenia

Dotacje i pożyczki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Doradztwo

Vertical Dark Line

NASZ ZESPÓŁ

PROFESJONALIŚCI
null
null

WIEDZA

null
null

DOŚWIADCZENIE

null
null

KOMPETENCJE

null
null

SPECJALIZACJA

null
null

WSPÓŁPRACA

null
null

OTWARTOŚĆ

null
null

CIĄGŁY ROZWÓJ

KARR SA Jelenia Góra

NASI PRZYJACIELE

PARTNERZY