traditional hard cheese on a market stall in Italy

TYTUŁ PROJEKTU

„Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.03.2019r.- 28.02.2021

DLA KOGO?

Dla turystów, mieszkańców, koneserów lokalnych wyrobów spożywczych i rękodzieła.Dla lokalnych wytwórców kultywujących tradycyjne rzemiosło, by mogli na szerszą skalę zaprezentować swoje produkty oraz proces ich wytwarzania. Dla sektora usług turystycznych.

FORMA WSPARCIA

Utworzenie wirtualnego szlaku łączącego miejsca: produkcji regionalnych produktów spożywczych, tradycyjnych producentów, oryginalnych rzemieślników, zabytki techniki, kulturę, sport i zdrowie (w tym uzdrowiska).  

Seminaria oraz fora dyskusyjne dla przewodników, pracowników branży turystycznej na temat nowego szlaku i jego atrakcji.

Stworzenie całosezonowego produktu dla szerokiej grupy docelowej, który wzbogaci ofertę turystyczną.

Promocja nowego szlaku oraz mniej znanych miejsc w regionie na targach turystycznych.

TYTUŁ PROJEKTU

DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.03.2019 – 28.02.2021

DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługodawcy, MMŚP) oraz organizacje sieciowe, placówki transferowe, jednostki wsparcia biznesu, multiplikatorzy i politycy na i poza obszarem wsparcia, jak również studenci kierunków technicznych jako potencjalni pracobiorcy.

FORMA WSPARCIA

Atlas kompetencji, system kojarzenia firm B2B oraz bezpłatne konferencje informacyjno-kooperacyjne.
Virtual technology background  vector illustration
II_FORUM_TURYSTYCZNE

TYTUŁ PROJEKTU

II Forum Turystyczne „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”

NAZWA PROGRAMU

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

OKRES REALIZACJI

04.06.2020 – 31.10.2020

DLA KOGO?

Przedstawiciele organizacji turystycznych oraz wspierających turystykę, hotelarze, turoperatorzy, weddingplenerzy, agencje reklamowe, agencje eventowe, zainteresowani  obywatele związani z turystyką.

FORMA WSPARCIA

Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego forum turystycznego.

TYTUŁ PROJEKTU

„Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”

NAZWA PROGRAMU

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

OKRES REALIZACJI

01.07.2019r.- 30.11.2019r.

DLA KOGO?

Grupą docelową są: organizacje turystyczne,  hotelarze, touroperatorzy, „wedding plannerzy”, agencje „eventowe”, fundacje i stowarzyszenia związane z turystyką, osoby planujące działalność w zakresie turystyki, hotelarstwa.

FORMA WSPARCIA

Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego forum turystycznego.

W ramach forum odbędą się panele dyskusyjne na temat aktywnej turystyki, podstawowych problemów w branży turystycznej po obu stronach granicy, tworzenia oferty turystycznej oraz prelekcje na temat m.in.: zarządzania zasobami ludzkimi i potrzebą szkolenia personelu w obiektach turystycznych, technik sprzedażowych usług hotelarskich z wykorzystaniem nowych technologii, rozwoju strukturalnym z i po węglu brunatnym – od górnictwa odkrywkowego do obszaru turystycznego.

 

Turystyka Pogranicza Karkonoszy
logo

TYTUŁ PROJEKTU

„Akademia Przedsiębiorczości”

NAZWA PROGRAMU

Autorski program Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

OKRES REALIZACJI

luty  – czerwiec 2019

DLA KOGO?

Uczniowie szkół podstawowych, średnich i zawodowych, studenci

FORMA WSPARCIA

Zajęcia praktyczne, Warsztaty

TYTUŁ PROJEKTU

„Jesteś BOSS/KA”

DLA KOGO?

Niezależnie od tego czy jesteście wytrawnymi bizneswoman, czy dopiero startujecie i szukacie pomysłu na siebie. Jeśli:

  • jesteście aktywne zawodowo,
  • chcecie rozszerzyć zakres własnych kompetencji
  • zmienić kierunek rozwoju zawodowego
  • założyć własne firmy
  • potrzebujecie motywacji i wiatru w żagle
  • jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy
  • kobietami, które po zakończeniu kariery zawodowej szukają pomysłu na siebie

FORUM BOSS/KICH jest właśnie dla Was.  Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program i rejestrujcie się!

bosska_logo_projketowe2
Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”

NAZWA PROGRAMU

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

OKRES REALIZACJI

01.11.2016 – 31.07.2019

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, z terenu Dolnego Śląska.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo, szkolenia (z Bazy Usług Rozwojowych) / dofinansowanie do 50 000 zł.

TYTUŁ PROJEKTU

„Orientacja zawodowa bez granic”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.07.2016 – 30.06.2019

DLA KOGO?

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z podregionu jeleniogórskiego.

FORMA WSPARCIA

Popularyzacja kształcenia zawodowego: publikacja, film. Warsztaty zawodowe dla młodzieży z zakresu: metalotechnika, obróbka drewna, technika budowlana, gastronomia i hotelarstwo, opieka nad chorym oraz dodatkowo kurs języka niemieckiego.
ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko-polskim pograniczu – projekt modelowy Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

15.02.2017-14.07.2019

DLA KOGO?

Seniorzy 55+

FORMA WSPARCIA

Seminaria i wyjazdy studyjne.

TYTUŁ PROJEKTU

„Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko – saksońskim pograniczu”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2017 –31.01.2019

DLA KOGO?

MŚP z siedzibą w podregionie jeleniogórskim, z branż: budowa maszyn i urządzeń, motoryzacyjna, obróbka tworzyw sztucznych i metalu, IT technologie informacyjne, automatyzacja, elektronika, logistyka, inżynieria środowiskowa, energetyczna.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo w zakresie innowacyjności oraz  bezpłatne spotkania kooperacyjno-informacyjne.
Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko - saksońskim pograniczu_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego KARR Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„ Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2017r. – 31.12.2018r

DLA KOGO?

Organizacje pozarządowe i samorząd, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne.

FORMA WSPARCIA

Wizyty studyjne, fora dyskusyjne oraz wystawy produktów regionalnych.

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

07.2016 – 11.2018

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
foto na baner

TYTUŁ PROJEKTU

Atrakcje przemysłu i techniki Euroregionu Nysa

NAZWA PROGRAMU

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice

OKRES REALIZACJI

01.06.2010 – 31.05.2012

DLA KOGO?

Dla szerokiego grona odbiorców

FORMA WSPARCIA

wsparcie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza

TYTUŁ PROJEKTU

Zapomniane punkty widokowe

NAZWA PROGRAMU

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

OKRES REALIZACJI

01.01.2014 – 31.10.2014

DLA KOGO?

właścicieli punktów widokowych, nadleśnictw, inwestorów, gmin i mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, do punktów informacji turystycznej, biur podróży, bibliotek, szkół, uczelni, PTTK, przewodników i innych instytucji publicznych ukierunkowanych na rozwój turystyki, turystów po obu stronach granic

FORMA WSPARCIA

wsparcie rozwoju turystyki w obszarze polsko-czeskiego pogranicza poprzez rozwój oferty turystycznej
Zapomniane punkty widokowe baner
Czocha Castle, Silesia, Poland

TYTUŁ PROJEKTU

Zamki i pałace czesko-polskiego pogranicza

NAZWA PROGRAMU

INTERREG III Czechy-Polska

OKRES REALIZACJI

DLA KOGO?

turyści

FORMA WSPARCIA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYTUŁ PROJEKTU

Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny

NAZWA PROGRAMU

Innowacje w gospodarce turystycznej jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstw i regionu

OKRES REALIZACJI

2011r.-2020r.

DLA KOGO?

Dla przedstawicieli branży turystycznej

FORMA WSPARCIA

Śnieżka w Karkonoszach - zaśnieżony szczyt górski zimą
Intellectual property concept background.

TYTUŁ PROJEKTU

Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników

NAZWA PROGRAMU

VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

OKRES REALIZACJI

01.11.2009 – 30.06.2011

DLA KOGO?

Dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

„Dokształcanie zawodowe bez granic ”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy Polska-Saksonia 2007-2013

OKRES REALIZACJI

od 01.07.2012 do 30.06.2014

DLA KOGO?

Uczniowie szkół

FORMA WSPARCIA

Projekt stwarza warunki do elastyczności i mobilności jako baza do zatrudnienia transgranicznego.
Dokształcanie zawodowe baner