Wyprodukowano pod Śnieżką

Rzemiosło na czesko-polskim pograniczu, innowacje w ramach tradycji”

Nazwa programu

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.

Okres realizacji

01.06.2021 – 31.10.2021

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Wartość projektu

Łączne wydatki18 967,08 EURO

16 122,02 EURO Dofinansowanie z EFRR,

948,35 EURO z Budżetu Państwa

Forma wsparcia

Zorganizowanie jednodniowej wystawy produktów regionalnych. Promocja tradycyjnych, lokalnych producentów, oryginalnych rzemieślników.

Cel projektu

Projekt ma na celu promowanie polsko-czeskiego pogranicza poprzez zwiększenie atrakcyjności regionu przez pryzmat wydarzeń transgranicznych mających na celu zachowanie i odnowę atrakcji kulturowych, wspieranie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Celem jest również aktywizacja i integracja lokalnej społeczności na bazie wspólnych dla pogranicza tradycji. Przewiduje się, że wsparcie tradycyjnego rzemiosła i produktów regionalnych przyczyni się do rozwoju regionu. Kolejnym celem jest przedstawienie regionalnych producentów w jednym miejscu, co zapewni organizacja wystawy produktów regionalnych.

Opis projektu

Projekt powstał z myślą o promocji regionu polsko-czeskiego pogranicza, miejsc związanych z tradycyjnym rzemiosłem, po obu stronach granicy. Produkty regionalne współtworzą wizerunek obszaru, z którego się wywodzą i tym samym zachęcają do odwiedzania danego regionu. Oferowane produkty regionalne odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju obszaru pogranicza. Produkty rękodzielnicze oraz rzemiosło osadzone w tradycji i obyczajach stanowią o atrakcyjności turystycznej, i są bardzo istotnym elementem w promocji regionu.  Pod pojęciem produkt regionalny rozumiemy takie wyroby czy usługi, z którymi utożsamiają się mieszkańcy pogranicza. Produkt regionalny przeobraża się w wizytówkę regionu, gdyż jest wynikiem czerpania z niepowtarzalnego charakteru tego obszaru i powstaje z zaangażowania lokalnej społeczności. Od pewnego czasu zauważa się modę na produkty regionalne, które stają się swojego rodzaju oryginalną pamiątką związaną z danym miejscem. Masowa produkcja przyczyniła się do tego, że turysta zaczął poszukiwać nowych, oryginalnych produktów, związanych z konkretnym regionem. Produkty regionalne są szansą dla małych społeczności i wielką atrakcją regionu dla mieszkańców, turystów, przedsiębiorców. Wystawa polsko-czeskich producentów będzie głównie promowała region i jego tradycje, pomoże w nawiązaniu kontaktów biznesowych lokalnym producentom oraz odwiedzającym wystawę. Na wystawie będą prezentowane polsko-czeskie smaki, rękodzieło i rzemiosło, które jest bardzo ważnym elementem związanym z tradycjami oraz promocją regionu.

Dla kogo?

Ze względu na charakter działania grupa docelowa jest bardzo szeroka. Stanowią ją turyści odwiedzający obszar – rodziny z dziećmi, seniorzy, aktywni turyści szukający ciekawych, nowych atrakcji z możliwością uczestniczenia w warsztatach rękodzielniczych, ale również wycieczki szkolne szukające inspiracji związanych z poznawaniem tradycji i życia mieszkańców regionu. Grupę również stanowią mieszkańcy regionu po obu stronach granicy, przedsiębiorcy w turystyce, osoby zajmujące się tradycyjnym rzemiosłem. Odbiorcy projektu, którzy u tradycyjnych rzemieślników będą mieli możliwość zobaczyć i spróbować procesu produkcji rzemieślniczej, skosztować, i zakupić regionalne wyroby.

Działania zwiazane z realizacją projektu

Organizacja 19. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”

Termin: 28 sierpnia 2021  Program: pobierz

Miejsce: Plac Wiłkomirskiego Jelenie Góra / Zabobrze

Dla odwiedzających wystawę

Podczas jednodniowej, plenerowej 19.wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” zaprezentowane zostanie rzemiosło transgranicznego regionu i rękodzieło (np. szklarskie, biżuteryjne, odzieżowe, dziewiarskie, ceramika, tekstylia, wyroby z drewna i inne wyroby rękodzielnicze, spożywcze produkty regionalne). Dzięki prezentacjom odwiedzający zapoznają się z tradycyjnymi rzemiosłami pogranicza, które dziś już przestały istnieć albo które istnieją w bardzo ograniczonym stopniu i nie są łatwe do zobaczenia. Odbędą się pokazy rzemiosła, a także warsztaty rękodzielnicze. Zaplanowano animacje dla dzieci. Występy regionalnych zespołów muzycznych z Polski i z Czech oraz amatorskie pokazy artystyczne.  Podczas 19. Wystawy dla wystawców, którzy się zgłoszą, zostanie przeprowadzony konkurs na „Karkonoski Produkt Spożywczy” i „Najciekawszy produkt Regionalny”, jego zwieńczeniem jest przyznanie statuetek „Jelonka Karkonoskiego”.

Dla wystawców

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy w szczególności regionalnych producentów: wędlin, sera, pieczywa, przetworów warzywnych, owocowych, produktów zielarskich, miodów, browarów i innych produktów spożywczych, a także rękodzielników i rzemieślników, producentów tradycyjnych oraz oryginalnych produktów.

Podczas wystawy dla zgłoszonych wystawców zostanie przeprowadzony konkurs na „Karkonoski Produkt Spożywczy” i „Najciekawszy produkt Regionalny” , którego zwieńczeniem jest przyznanie statuetek „Jelonków Karkonoskich”.

Zapraszamy wszystkich, którzy pracą swoich rąk tworzą arcydzieła smaku i sztuki, by wzięli udział w 19. Wystawie Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”.

Zachęcamy do zdobywania znanej w regionie marki, jaką jest przyznanie statuetki „Jelonka Karkonoskiego”.

Organizator zapewnia:

  • bezpłatną powierzchnię handlowo-wystawową – bez zabudowy, z możliwością sprzedaży promocyjnej i degustacji,
  • promocję imprezy w regionalnych mediach.

W gestii wystawcy pozostaje: aranżacja stoiska, estetyczna i wpisująca się w charakter wystawy, wyposażenie oraz obsługa stoiska wystawienniczego w wyznaczonych godzinach.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające szczególnych środków bezpieczeństwa Wystawca ma obowiązek stosowania się do aktualnych wytycznych władz zamieszczonych na stronach gov.pl.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Wystawca ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się i swojego stoiska w materiały ochrony osobistej. Stosowanie specjalnych środków dezynfekujących ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni, z którą kontaktuje się klient, odkażaniem urządzeń systemów płatności.

Rejestracja Online : >tutaj<

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW PL
REGULAMIN KONKURSÓW DLA WYSTAWCÓW PL

PRAVIDLA PRO VYSTAVOVATELE CZ
PRAVIDLA SOUTĚŽÍ PRO VYSTAVOVATELE CZ

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 522