Doradztwo innowacyjności InnoCoopPolSax

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do skorzystania z bezpłatnego pakietu doradczego dotyczącego analizy i optymalizacji potencjału innowacyjności w Państwa firmie. W skład pakietu wchodzi audyt innowacyjności oraz zalecenia przygotowane na podstawie wyników audytu.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W AUDYCIE

  • Indywidualna ocena procesów innowacyjnych w firmie.
  • Konkretne zalecenia w zakresie realizacji projektów podnoszących efektywność innowacji w Państwa przedsiębiorstwie.
  • Wsparcie intensyfikacji kontaktów kooperacyjnych i transferu wiedzy, szczególnie z partnerami niemieckimi.
  • Impulsy w zakresie poprawy konkurencyjności firmy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AUDYCIE?

Małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w podregionie jeleniogórskim zatrudniające do 250 pracowników. Udział w doradztwie jest bezpłatny, w całości pokryty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Zgłoszenie udziału i kntakt: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
MARTA LIPNICKA  marta.lipnicka@karr.pl, tel. +48 75752 75 02, +48 538 402 604.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Projekt „Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko – saksońskim pograniczu” (InnoCoopPolSax – Support of innovation-oriented cross border cooperation in the Polish-Saxon border region) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.