Publikacje

Wyzwania gastronomii na polsko-czeskim pograniczu - Výzvy gastronomie v polsko-českém příhraničí

Poradnik o zakładaniu działalności gospodarczej w Niemczech

POLSKO – CZESKI ZBIÓR RECEPTUR KULINARYCH

Przewodnik „Wędrówki po najciekawszych miejscach polsko-saksońskiego pogranicza”

Entdeckungreisen entlang der niederschlesischen Grenzregion – von Seniorinnen und Senioren erkundet und empfohlen

Mapa „Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”

Atlas Kompetencji Saksońsko-Polskiego Pogranicza

Competence Atlas Of The Saxonian-Polish Cross-Border Region

Kompetenzatlas Der Sächsisch-Polnischen Grenzregion

Kompetenční Atlas Sasko-Polského Hraničního Regionu

Słownik polsko-niemiecki „Fachowe słówka”_Wörterbuch polnisch-deutsch „Fachwortschatz”

Jak zdobyć zawód i mieć pracę na pograniczu Polsko-Saksońskim? Krótki poradnik dla młodzieży

Wie kann man im polnisch-sächsischen Grenzraum einen Beruf erlernen und einen Job haben? Kurzer Ratgeber für Jugendliche

Rekomendacje na rzecz wsparcia transgranicznych i proinnowacyjnych kooperacji gospodarczych na pograniczu polsko-saksońskim

Handlungsempfehlungen zur Unterstützung grenzüberschreitender und innovationsfördernder Kooperationen im polnisch-sächsischen Grenzraum

Zapomniane Punkty Widokowe

Typowa Architektura Karkonoszy i Gór Izerskich – poradnik inwestora

Typowa Architektura Karkonoszy i Gór Izerskich – podręcznik dla budowniczych i projektantów

Czesko-polski słownik gastronomiczny z przepisami