DANE REJESTROWE SPÓŁKI:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra

NIP: 6110106961 REGON: 230177996 Numer KRS: 0000073772

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.016.800,00 PLN OPŁACONY W CAŁOŚCI

 

Struktura akcjonariatu:

99,90 % , tj. 50.118 akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego

0,01%, tj. 50 akcji – Związek Gmin Karkonoskich Bukowiec – Pałac Bukowiec

Rejestr Akcjonariuszy prowadzony przez:  Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

 

 

STATUT SPÓŁKI: pobierz plik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2019 ROK: pobierz plik

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZA 2019 ROK: pobierz plik

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 29.06.2020: pobierz plik

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 31.07.2020: pobierz plik

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 09.09.2020: pobierz plik

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 15.10.2020: pobierz plik