DANE REJESTROWE SPÓŁKI:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27

58-500 Jelenia Góra

NIP: 6110106961 REGON: 230177996 Numer KRS: 0000073772

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 21.916.800,00 PLN OPŁACONY W CAŁOŚCI

 

Struktura akcjonariatu:

99,98 % , tj. 219.118 akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego

0,02%, tj. 50 akcji – Związek Gmin Karkonoskich Bukowiec – Pałac Bukowiec

Rejestr Akcjonariuszy prowadzony przez:  Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

STATUT SPÓŁKI

STATUT SPÓŁKI: pobierz plik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2019 ROK: pobierz plik

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZA 2019 ROK: pobierz plik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2021 ROK: pobierz plik

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZA 2021 ROK: pobierz plik

WALNE ZGROMADZENIE

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 29.06.2020: pobierz plik

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 31.07.2020: pobierz plik

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 09.09.2020: pobierz plik

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI 15.10.2020: pobierz plik

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 28.09.2021: pobierz plik

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 13.12.2021: pobierz plik

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 26.08.2022: pobierz plik

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 17.02.2023: pobierz plik

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 27.06.2023: pobierz plik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2020

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZA 2020 ROK: pobierz plik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2020 ROK: pobierz plik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2022 ROK: pobierz plik

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA ZA 2022 ROK: pobierz plik