wspolnie_dla_ukrainy_s2

TYTUŁ PROJEKTU

„Wspólnie dla Ukrainy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

24.02.2022 – 31.12.2023

DLA KOGO?

Grupę docelową projektu stanowią uchodźcy wojenni z Ukrainy.

FORMA WSPARCIA

Punkt pomocowy, seminaria informacyjne, giełdy pracy, platforma internetowa z ofertami pracy.

TYTUŁ PROJEKTU

SEKTOR INNOWACJI

NAZWA PROGRAMU

Sektor Innowacji

OKRES REALIZACJI

od 2022

DLA KOGO?

Innowatorzy –przedsiębiorcy, naukowcy, studenci.

FORMA WSPARCIA

Giełda innowacji, Weryfikator innowacji, Baza wiedzy innowator
Blizej_tradycji_Blizej_siebie

TYTUŁ PROJEKTU

„Bliżej tradycji, bliżej siebie”

NAZWA PROGRAMU

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.05.2022 – 31.10.2023

DLA KOGO?

Ze względu na charakter działania grupa docelowa jest bardzo szeroka. Stanowią ją turyści odwiedzający region, rodziny z dziećmi, seniorzy, szkoły, mieszkańcy regionu, podmioty działające w branży turystycznej, w gastronomii, osoby zajmujące się produkcją tradycyjnej, regionalnej żywności oraz producenci i rzemieślnicy, aktywni turyści szukający ciekawych, nowych atrakcji z możliwością uczestniczenia w warsztatach rękodzielniczych, ale również wycieczki szkolne szukające inspiracji związanych z poznawaniem tradycji i życia mieszkańców regionu. Odbiorcy projektu, którzy u tradycyjnych rzemieślników będą mieli możliwość zobaczyć i spróbować procesu produkcji rzemieślniczej, skosztować, i zakupić regionalne wyroby.

FORMA WSPARCIA

Organizacja: Polsko-Czeskich Festiwali Smaków, Wystaw Produktów regionalnych, spotkań i wycieczek dla pracowników z sektora turystyki,  stworzenie oraz prezentacja i promocja atrakcji turystyczno- kulinarno- rękodzielniczych z „Dziennik odkrywcy pogranicza”

TYTUŁ PROJEKTU

„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

NAZWA PROGRAMU

Program „Rozwój Lokalny”, finansowany w ramach III Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021

OKRES REALIZACJI

01.01.2022 – 30.04.2024

DLA KOGO?

Dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat, którzy chcą wziąć udział w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach.
Dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych.
Dla osób w wieku przedemerytalnych, którzy chcą się dokształcić i/lub zmienić kwalifikację.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe w szkołach
Targi zawodów – cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami
Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów
baner_Punkty_750x500px_wersja1

TYTUŁ PROJEKTU

„Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim”

NAZWA PROGRAMU

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.09.2021r. do 31.08.2023r.

DLA KOGO?

-podmioty gospodarcze, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
-pracownicy transgraniczny
-mieszkańcy wspólnego regionu i odwiedzający region
-organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

„Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

NAZWA PROGRAMU

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI

01.06.2021 – 30.06.2023

DLA KOGO?

Osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
  • są osobami w wieku 18-29 lat,
  • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

 

FORMA WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia będzie szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe.
przedsiebiorczosc_droga_do_aktywizacji_zawodowej
8.5_baner__

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

04.2021- 06.2023

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.

TYTUŁ PROJEKTU

„FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

OKRES REALIZACJI

01.04.2021 – 30.06.2023

DLA KOGO?

Projekt jest skierowany do osób w wieku od 30 roku życia mieszkających w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

FORMA WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia będzie doradztwo zawodowe i szkolenie oraz wsparcie finansowe.
silesia_