TYTUŁ PROJEKTU

„Seniorzy- ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”

NAZWA PROGRAMU

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

OKRES REALIZACJI

01.11.2023r.- 31.10.2026r.

DLA KOGO?

  • Seniorzy i seniorki z Saksonii i Polski, którzy są zainteresowani zrównoważonym i kulturowym rozwojem polsko-niemieckiego obszaru powiązań.
  • Instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z obszaru kultury, zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, rzemiosła, które wspólnie z seniorami/ seniorkami wnoszą wkład w zrównoważony rozwój regionu.

 

FORMA WSPARCIA

wspolnie_dla_ukrainy_s2

TYTUŁ PROJEKTU

„Wspólnie dla Ukrainy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

24.02.2022 – 31.12.2023

DLA KOGO?

Grupę docelową projektu stanowią uchodźcy wojenni z Ukrainy.

FORMA WSPARCIA

Punkt pomocowy, seminaria informacyjne, giełdy pracy, platforma internetowa z ofertami pracy.

TYTUŁ PROJEKTU

SEKTOR INNOWACJI

NAZWA PROGRAMU

Sektor Innowacji

OKRES REALIZACJI

od 2022

DLA KOGO?

Innowatorzy –przedsiębiorcy, naukowcy, studenci.

FORMA WSPARCIA

Giełda innowacji, Weryfikator innowacji, Baza wiedzy innowator
Blizej_tradycji_Blizej_siebie

TYTUŁ PROJEKTU

„Bliżej tradycji, bliżej siebie”

NAZWA PROGRAMU

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.05.2022 – 31.10.2023

DLA KOGO?

Ze względu na charakter działania grupa docelowa jest bardzo szeroka. Stanowią ją turyści odwiedzający region, rodziny z dziećmi, seniorzy, szkoły, mieszkańcy regionu, podmioty działające w branży turystycznej, w gastronomii, osoby zajmujące się produkcją tradycyjnej, regionalnej żywności oraz producenci i rzemieślnicy, aktywni turyści szukający ciekawych, nowych atrakcji z możliwością uczestniczenia w warsztatach rękodzielniczych, ale również wycieczki szkolne szukające inspiracji związanych z poznawaniem tradycji i życia mieszkańców regionu. Odbiorcy projektu, którzy u tradycyjnych rzemieślników będą mieli możliwość zobaczyć i spróbować procesu produkcji rzemieślniczej, skosztować, i zakupić regionalne wyroby.

FORMA WSPARCIA

Organizacja: Polsko-Czeskich Festiwali Smaków, Wystaw Produktów regionalnych, spotkań i wycieczek dla pracowników z sektora turystyki,  stworzenie oraz prezentacja i promocja atrakcji turystyczno- kulinarno- rękodzielniczych z „Dziennik odkrywcy pogranicza”

TYTUŁ PROJEKTU

„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

NAZWA PROGRAMU

Program „Rozwój Lokalny”, finansowany w ramach III Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021

OKRES REALIZACJI

01.01.2022 – 30.04.2024

DLA KOGO?

Dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat, którzy chcą wziąć udział w edukacji zawodowej lub praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach.
Dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych.
Dla osób w wieku przedemerytalnych, którzy chcą się dokształcić i/lub zmienić kwalifikację.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe w szkołach
Targi zawodów – cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami
Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz z zakresu przedsiębiorczości dla podmiotów gospodarczych
Szkolenia dla osób w wieku przedemerytalnym umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji oraz kursy komputerowe dla seniorów
8.5_baner__

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

04.2021- 10.2023

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.

TYTUŁ PROJEKTU

„Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”

NAZWA PROGRAMU

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OKRES REALIZACJI

01.06.2021 – 31.07.2023

DLA KOGO?

Osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
  • są osobami w wieku 18-29 lat,
  • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

 

FORMA WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia będzie szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe.
przedsiebiorczosc_droga_do_aktywizacji_zawodowej