Seniorzy- ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu

Projekt: „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

Nazwa programu

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

Okres realizacji

01.11.2023r.- 31.10.2026r.

Wartość projektu

Łączne wydatki –882 069,69 euro ( w tym 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Beneficjent wiodący

Międzynarodowe Centrum Spotkań | St. Marienthal Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal

Partnerzy projektu

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Reionalnego S.A.
 • Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

CELE PROJEKTU

Wspieranie więzi i wymiany, jak również wzajemnego zrozumienia i usuwania uprzedzeń pomiędzy polsko-niemieckimi seniorami/seniorkami. Ponadto, wspierana i rozwijana jest współpraca pomiędzy podmiotami regionu i seniorami/seniorkami oraz poszerzana jest wiedza o istnieniu niematerialnych dóbr kultury polsko-niemieckiego pogranicza.

OPIS PROJEKTU

Projekt koncentruje się na zwiększeniu i przekazaniu wiedzy o niematerialnym dziedzictwie kulturowym polsko-niemieckiego pogranicza. 100 seniorów/seniorek (50 de/ 50 pl) zostanie przeszkolonych jako „Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”. Wspólnie opracowany program edukacyjny będzie obejmował  warsztaty, wyjazdy studyjne, wycieczki i kursy językowe.

Planowane działania w projekcie:

 • Jednodniowa konferencja inauguracyjna – 80 seniorów (40 uczestników z Polski i 40 uczestników z Niemiec).
 • 15 dwudniowych warsztatów „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” (w całym okresie realizacji projektu)- 5 grup po 10 uczestników  z Polski  oraz 10 uczestników z Niemiec. Razem 50 uczestnikow z Polski i 50 z Niemiec. Każda grupa weźmie udział w 3 dwudniowych warsztatach.  Warsztaty obejmować będą zagadnienia z zakresu:
 • Kulinarne-kuchnia tradycyjna i dania regionów z uwzględnieniem produktów regionalnych z regionu.
 • Tradycje tańce i stroje, muzyka łączy.
 • Artyści, pisarze i malarze, którzy odcisneli swoje piętno na regionie.
 • Tradycje łączą pokolenia- jakie święta i jak się je obchodzi?
 • 4 wizyty studyjne dotyczące zdrowej, tradycyjnej żywności i produkcji regionalnej oraz tradycyjne tańce oraz artyści, pisarze i malarze regionu. 2 wizyty studyjne w Polsce (20 uczestników z Niemiec i 5 uczestników z Polski) i 2 wizyty studyjne w Saksoni ( 20 uczestników z Polski i 5 uczestników z Niemiec).
 • Jednodniowa wizyta w Polsce – Jak świętować Dzień Seniora ( 25 uczestników z Niemiec oraz 5 uczestników z Polski)
 • 2-dniowa konferencja zamykająca projekt z udziałem 80 uczestników ( 40 z Polski i 40 z Niemiec).
 • Kurs języka niemieckiego/ polskiego dla Seniorów.
 • 3 dwudniowe warsztaty językowe w Mariethal, Ostritz- 30 seniorów ( 15 z Polski oraz 15 z Niemiec).
 • Udział personelu projektu polskiego i niemieckiego ze stosikiem informacyjnym na 3 wydarzeniach po stronie polskiej oraz 3 wydarzeniach po stronie niemieckiej.

DLA KOGO

 • Seniorzy i seniorki z Saksonii i Polski, którzy są zainteresowani zrównoważonym i kulturowym rozwojem polsko-niemieckiego obszaru powiązań.
 • Instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z obszaru kultury, zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, rzemiosła, które wspólnie z seniorami/ seniorkami wnoszą wkład w zrównoważony rozwój regionu.

PLIKI DO POBRANIA

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 522

Specjalista ds. merytorycznych |+ 48 75 75 27 502