Seniorzy- ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu

Projekt: „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

Nazwa programu

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

Okres realizacji

01.11.2023r.- 31.10.2026r.

Wartość projektu

Łączne wydatki –882 069,69 euro ( w tym 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Beneficjent wiodący

Międzynarodowe Centrum Spotkań | St. Marienthal Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal

Partnerzy projektu

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Reionalnego S.A.
 • Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

CELE PROJEKTU

Wspieranie więzi i wymiany, jak również wzajemnego zrozumienia i usuwania uprzedzeń pomiędzy polsko-niemieckimi seniorami/seniorkami. Ponadto, wspierana i rozwijana jest współpraca pomiędzy podmiotami regionu i seniorami/seniorkami oraz poszerzana jest wiedza o istnieniu niematerialnych dóbr kultury polsko-niemieckiego pogranicza.

OPIS PROJEKTU

Projekt koncentruje się na zwiększeniu i przekazaniu wiedzy o niematerialnym dziedzictwie kulturowym polsko-niemieckiego pogranicza. 100 seniorów/seniorek (50 de/ 50 pl) zostanie przeszkolonych jako „Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”. Wspólnie opracowany program edukacyjny będzie obejmował  warsztaty, wyjazdy studyjne, wycieczki i kursy językowe.

Planowane działania w projekcie:

 • Jednodniowa konferencja inauguracyjna – 80 seniorów (40 uczestników z Polski i 40 uczestników z Niemiec).
 • 15 dwudniowych warsztatów „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” (w całym okresie realizacji projektu)- 5 grup po 10 uczestników  z Polski  oraz 10 uczestników z Niemiec. Razem 50 uczestnikow z Polski i 50 z Niemiec. Każda grupa weźmie udział w 3 dwudniowych warsztatach.  Warsztaty obejmować będą zagadnienia z zakresu:
 • Kulinarne-kuchnia tradycyjna i dania regionów z uwzględnieniem produktów regionalnych z regionu.
 • Tradycje tańce i stroje, muzyka łączy.
 • Artyści, pisarze i malarze, którzy odcisneli swoje piętno na regionie.
 • Tradycje łączą pokolenia- jakie święta i jak się je obchodzi?
 • 4 wizyty studyjne dotyczące zdrowej, tradycyjnej żywności i produkcji regionalnej oraz tradycyjne tańce oraz artyści, pisarze i malarze regionu. 2 wizyty studyjne w Polsce (20 uczestników z Niemiec i 5 uczestników z Polski) i 2 wizyty studyjne w Saksoni ( 20 uczestników z Polski i 5 uczestników z Niemiec).
 • Jednodniowa wizyta w Polsce – Jak świętować Dzień Seniora ( 25 uczestników z Niemiec oraz 5 uczestników z Polski)
 • 2-dniowa konferencja zamykająca projekt z udziałem 80 uczestników ( 40 z Polski i 40 z Niemiec).
 • Kurs języka niemieckiego/ polskiego dla Seniorów.
 • 3 dwudniowe warsztaty językowe w Mariethal, Ostritz- 30 seniorów ( 15 z Polski oraz 15 z Niemiec).
 • Udział personelu projektu polskiego i niemieckiego ze stosikiem informacyjnym na 3 wydarzeniach po stronie polskiej oraz 3 wydarzeniach po stronie niemieckiej.

DLA KOGO

 • Seniorzy i seniorki z Saksonii i Polski, którzy są zainteresowani zrównoważonym i kulturowym rozwojem polsko-niemieckiego obszaru powiązań.
 • Instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z obszaru kultury, zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, rzemiosła, które wspólnie z seniorami/ seniorkami wnoszą wkład w zrównoważony rozwój regionu.

AKTUALNOŚCI

Warsztaty „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” Grupa II 14-15.05.2024

W dniach 14 – 15.05.2024 druga grupa uczestników projektu „Seniorzy — ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” wzięła udział w warsztatach z niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Miejscem warsztatów był urokliwie położony klasztor St.Marienthal, w Ostritz, gdzie mieści się Międzynarodowe Centrum Konferencyjne.

Zgodnie z pierwszym programem dla każdej z pięciu grup i tym razem uczestnicy mieli okazję zapoznać się z życiem i twórczością śpiewaczki operowej Henrietty Sontag, obejrzeć jej grób w krypcie kaplicy św. Krzyża, poznać życie i twórczość Carla i Gerhardta Hauptmannów oraz Jakoba Böhme. Seniorzy-ambasadorzy poznali również rzemiosło, historię i tradycję strojów serbołużyckich. Na zajęciach bardziej aktywnych zwiedzali okolicę, a także mogli zaznajomić się z ziołami rosnącymi wokół klasztoru, które można było, zebrać i przygotować z nich ziołowe specyfiki.

Projekt „Seniorzy — ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.

Warsztat „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” Grupa I 7-8.05.2024

W dniach 7 – 8 maja 2024 I grupa uczestników projektu „Seniorzy — ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” z Polski i z Niemiec, miała przyjemność razem uczestniczyć w warsztatach z Niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Warsztaty odbywały się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym St.Marienthal, w Ostritz.

W starych murach klasztoru uczestnicy wspólnie z prowadzącymi oraz partnerami projektu pracowali nad tematami z Niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zmianami strukturalnymi na pograniczu polsko-niemieckim.

Henryk Dumin specjalista w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze omówił życie i twórczość Henrietty Sontag.

Po wykładzie uczestnicy mieli okazję obejrzeć grób Henrietty Sontag w krypcie kaplicy św. Krzyża. Dr Józef Zaprucki przedstawił uczestnikom życie i twórczości Carla i Gerhardta Hauptmannów. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne z Hoyerswerdy zapoznało seniorów — ambasadorów z tradycyjnymi strojami serbołużyckimi. Uczestnicy mieli okazje dotknąć, a nawet przymierzyć misternie wykonane, pracą rzemieślniczą stroje regionalne.

Michael Prochnow, wydawca i przewodnik miejski zapoznał seniorów z życiem i twórczością Jakoba Böhme. Na terenach klasztornych rosną zioła, które podczas wieczornych spacerów uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącymi rozpoznawali i zbierali, aby później przygotować z nich napary i herbatki ziołowe.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt wspólnie z IBZ St.Marienthal oraz Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych.

Projekt „Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.

Konferencja otwierająca projekt - „Niematerialne dziedzictwo kulturowe“ 26.03.2024

W dniu 26.03.2024 seniorzy -ambasadorzy z Polski spotkali się w St. Mariental z seniorami – ambasadorami z Niemiec na konferencji otwierającej projekt. Konferencje otworzył p Pan Schaaf-Schuchardt, Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Spotkań St. Marienthal wraz z Hubertem Papajem, Prezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Partnerzy projektu zaprezentowali uczestnikom cały projekt oraz harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu. Również na tym wydarzeniu Klaudyna Michalska z Meetingpoint Memory Messiaen MESSIAEN e.V. zapoznała seniorów ambasadorów obu Narodów z życiem i twórczością  kompozytora Oliviera Messiaena, dr Józef Zaprucki przedstawił temat Komunikacji międzykulturowej i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, natomiast prelegentka mgr Anna Komsta wprowadziła uczestników konferencji w temat: Kuchnia regionalna – tradycje regionalne w kuchni.

Warsztaty z programu współpracy INTERREG Polska -Saksonia 2021-2027 - 14.03.2024r.

W dniu 14.03.2024 KANS oraz KARR wziął udział w warsztatach, których tematem były pomocne informacje i wskazówkami dotyczące prawidłowej realizacji projektu. Wspólnie omówiono rolę partnerstwo w projektach, role partnera wiodącego. Przedstawiono zasady raportowania z realizacji projektu, formy, terminy, załączniki. Omówiono kategorię i możliwości zmian w projektach, z podziałem na: merytoryczne, porządkowe, techniczne. Przedstawiono zasady komunikacji i promocji projektów.

Spotkanie robocze - 06.03.2024 r. w KANS

W dniu 06 marca 2024 r. odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Projekt rozpoczął się 01 listopada 2023 r. i jest realizowany w ramach INTEREG Polska-Saksonia. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze gościła przedstawicieli IBZ ST.Marienthal oraz Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Rozmawiano o działaniach projektowych uwzględniających niematerialne dziedzictwo kulturowe oraz ich wpływie na środowisko lokalne po obu stronach granicy. Planowano Konferencja Inauguracyjną, która odbędzie się w dniu 26 marca w St.Marienthal. Wezmą w niej udział polscy i niemieccy seniorzy oraz personel projektu ze wszystkich instytucji partnerskich.

Nabór uczestników do projektu - zakończony

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór uczestników do projektu: „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” .

Zgłoszenie do projektu można złożyć bezpośrednio w sekretariacie siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, wysłać pocztą lub kurierem (decyduje data przyjęcia formularza do dziennika) lub drogą e-mailową na adres: biuro@karr.pl. Informacje pod numerem telefonu + 48 75 75 27 513.

Nabór uczestników do projektu został zakończony

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje termin zgłoszenia oraz spełnienie kryteriów uczestnictwa zawartych w formularzu zgłoszeniowym.  

O zakwalifikowaniu do projektu uczestnicy zostaną poinformowani poprzez e-mail, telefonicznie.

PLIKI DO POBRANIA

Kontakt

Biuro KARR | +48 75 75 27 500