Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór uczestników do projektu:

„Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” .

Zgłoszenie do projektu można złożyć bezpośrednio w sekretariacie siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, wysłać pocztą lub kurierem (decyduje data przyjęcia formularza do dziennika) lub drogą e-mailową na adres: biuro@karr.pl.

Informacje pod numerem telefonu + 48 75 75 27 513

Nabór uczestników do projektu został zakończony.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje termin zgłoszenia oraz spełnienie kryteriów uczestnictwa zawartych w formularzu zgłoszeniowym.  

O zakwalifikowaniu do projektu uczestnicy zostaną poinformowani poprzez e-mail, telefonicznie.

Pliki do pobrania:

 

Projekt skierowany jest do Seniorów w wieku 60+

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r. – 31.10.2026 r.

Cel projektu: Wspieranie więzi i wymiany, jak również wzajemnego zrozumienia i usuwania uprzedzeń pomiędzy polsko-niemieckimi seniorami/seniorkami. Ponadto, wspierana i rozwijana jest współpraca pomiędzy podmiotami regionu i seniorami/seniorkami oraz poszerzana jest wiedza o istnieniu niematerialnych dóbr kultury polsko-niemieckiego pogranicza.

Projekt koncentruje się na zwiększeniu i przekazaniu wiedzy o niematerialnym dziedzictwie kulturowym polsko-niemieckiego pogranicza. 100 seniorów/seniorek (50 Z Polski/ 50 z Niemiec) zostanie przeszkolonych jako „Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”. Wspólnie opracowany program edukacyjny będzie obejmował  warsztaty, wyjazdy studyjne, wycieczki i kursy językowe.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze  zaprasza osoby w wieku 60+ do udziału w projekcie: „Seniorzy-ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”.

Planowane działania w projekcie:

 • Jednodniowa konferencja inauguracyjna – 80 seniorów (40 uczestników z Polski i 40 uczestników z Niemiec).
 • 15 dwudniowych warsztatów „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” (w całym okresie realizacji projektu) – 5 grup po 10 uczestników  z Polski  oraz 10 uczestników z Niemiec. Razem 50 uczestników z Polski i 50 z Niemiec. Każda grupa weźmie udział w 3 dwudniowych warsztatach.  Warsztaty obejmować będą zagadnienia z zakresu:
 • Kulinarne-kuchnia tradycyjna i dania regionów z uwzględnieniem produktów regionalnych z regionu.
 • Tradycje tańce i stroje, muzyka łączy.
 • Artyści, pisarze i malarze, którzy odcisnęli swoje piętno na regionie.
 • Tradycje łączą pokolenia- jakie święta i jak się je obchodzi?
 • 4 wizyty studyjne dotyczące zdrowej, tradycyjnej żywności i produkcji regionalnej oraz tradycyjne tańce oraz artyści, pisarze i malarze regionu. 2 wizyty studyjne w Polsce (20 uczestników z Niemiec i 5 uczestników z Polski) i 2 wizyty studyjne w Saksonii (20 uczestników z Polski i 5 uczestników z Niemiec).
 • Jednodniowa wizyta w Polsce – Jak świętować Dzień Seniora (25 uczestników z Niemiec oraz 5 uczestników z Polski)
 • 2-dniowa konferencja zamykająca projekt z udziałem 80 uczestników (40 z Polski i 40 z Niemiec).
 • Kurs języka niemieckiego/ polskiego dla Seniorów.
 • 3 dwudniowe warsztaty językowe w Mariethal, Ostritz- 30 seniorów (15 z Polski oraz 15 z Niemiec).
 • Udział personelu projektu polskiego i niemieckiego ze stosikiem informacyjnym na 3 wydarzeniach po stronie polskiej oraz 3 wydarzeniach po stronie niemieckiej.

„Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu” – Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.

„Seniorenbotschafterinnen und Seniorenbotschafter für eine nachhaltige Entwicklung der Region” ist durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2021-20207 .