InnoCoop-Karkonoska Agencja-Rozowoju-Regionalnego-Jelenia-Góra
Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko-saksońskim pograniczu_KARR_SA

„Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko – saksońskim pograniczu”

InnoCoopPolSax – Support of innovation-oriented cross border cooperation in the Polish-Saxon border region

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Okres realizacji

01.01.2017 –31.01.2019

Beneficjent wiodący

Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki – Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

Wartość projektu

ok. 358. 000 EUR – w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy projektu

  • Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. KARR SA

Cele projektu

Zapewnienie  konkurencyjności  gospodarki  na  obszarze  wsparcia  poprzez  pokazanie  możliwości  potencjału innowacyjnego  MŚP  oraz  wsparcie  współpracy  instytucjonalnej  i  transgranicznej  w  celu  wzmocnienia wspierającego innowacje środowiska przedsiębiorstw.

Opis projektu

InnoCoopPolSax ma na celu wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie innowacyjności na polsko- saksońskim pograniczu. Innowacje są dla małych i średnich przedsiębiorstw ważnym czynnikiem sukcesu, aby mogły one stawić czoła coraz intensywniejszej, światowej konkurencji. Często właśnie MŚP brakuje zasobów i bodźców do rozwoju innowacji.

Wychodząc z założenia, że w małych i średnich przedsiębiorstwach na pograniczu polsko-saksońskim istnieją niewykorzystane potencjały w zakresie innowacyjności, z których przedsiębiorcy albo często nie zdają sobie sprawy, albo wg aktualnego stanu wiedzy nie posiadają wystarczających możliwości, aby z nich skorzystać, partnerzy projektu postanowili podjąć działania mające na celu uwrażliwienie MŚP, organizacji sieciowych i instytucji publicznych na obszarze pogranicza polsko-saksońskiego na to, jak duże znaczenie ma rozwój zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Przebieg projektu

Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko – saksońskim pograniczu
Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 502

Administrator projektu | +48 75 75 27 522, +48 600 837 174

 biuro@karr.pl

Pozostałe informacje projektowe

Archiwum

Materiały audiowizualne

Pliki do pobrania

    Rekomendacje

Doradztwo Innowacyjności