DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Okres realizacji

01.03.2019 –28.02.2021

Beneficjent wiodący

Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki – Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

Wartość projektu

594.520,07 EUR (497.187,14 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Partnerzy projektu

  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. KARR SA
  • Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
  • Szkoła Wyższa Zittau/Görlitz we współpracy z Centrum Tworzyw Sztucznych Fraunhofera – HSZG i Fraunhofer IWU  | Hochschule Zittau/Görlitz

Cele projektu

Wzmocnienie konkurencyjności saksońsko-polskiego pogranicza dzięki intensyfikacji powiązań gospodarczych. Cele szczegółowe projektu:

  1. Zdefiniowanie kompetencji gospodarczych pogranicza polsko-saksońskiego w celu informowania o nich w regionie i poza obszarem wsparcia jako zaletach do prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Intensyfikacja transgranicznych kooperacji pomiędzy MŚP, placówkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami wsparcia biznesu oraz organizacjami sieciowymi i klastrami poprzez stworzenie i korzystanie ze zdigitalizowanych instrumentów kojarzenia partnerów biznesowych.
  3. Zwiększenie poziomu informacji oraz gotowości do współpracy na terenie polsko-saksońskiego obszaru wsparcia w zakresie wdrażania „Przemysłu 4.0, w celu intensyfikacji transferu technologii i wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Opis projektu

Projekt nawiązuje do wyzwań i niedoborów istniejących w polsko-saksońskim obszarze wsparcia w związku z przemianami zachodzącymi w ramach czwartej rewolucji przemysłowej i podejmuje wyzwania wynikające z digitalizacji wykorzystując je jako potencjał do budowy powiązań gospodarczych na obszarze wsparcia. Jednym z celów projektu jest implementacja cyfrowego atlasu kompetencji oferującego informacje gospodarcze dotyczące polsko-saksońskiego pogranicza oraz cyfrowego B2B-Matchmaking-Tool, który umożliwi organizację transgranicznych giełd kooperacyjnych. Ponadto zorganizowane zostaną 4 konferencje informacyjno-kooperacyjne koncentrujące się na tematyce digitalizacji w przedsiębiorstwach, możliwościach kooperacyjnych oraz wyzwaniach związanych z wdrażaniem przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na pograniczu polsko-saksońskim.

Przebieg projektu

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 502

biuro@karr.pl

Zapytania ofertowe