Orientacja zawodowa bz granic - KARR SA

„Orientacja zawodowa Bez Granic”

„Berufsorientierung Ohne Grenzen

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Okres realizacji

01.07.2016 – 30.06.2019

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wartość projektu

ok. 602 958,03 EUR – w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy projektu

Cele projektu

Ogólny| Popularyzacja kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza poprzez wspólne działania w zakresie orientacji zawodowej.

Cele szczegółowe |

  • Praktyczne poznawanie zawodów przez młodzież polsko-niemieckiego pogranicza
  • Promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza

Opis projektu

Działanie 1 wizyta studyjna w ośrodkach prowadzących warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii. Podczas wizyty przedstawiona zostanie baza dydaktyczna, możliwości orientacji zawodowej oraz doprecyzowanie programu dla polskich uczniów.

Działanie 2 5 -dniowe warsztaty zawodowe w Saksonii, gdzie polscy uczniowie w praktyce będą każdego dnia poznawać inny zawód, spotykać się z młodzieżą niemiecką i poznawać kraj sąsiada podczas zajęć w czasie wolnym. Po polskiej stronie zorganizowane zostaną dla uczniów niemieckich 3 dniowe wizyty dydaktyczne. W ramach tych wizyt niemieccy uczniowie odwiedzą zakłady pracy, poznają jak działa polska szkoła, spotkają się z polską młodzieżą.

Głównym celem warsztatów w Saksonii i wizyty dydaktycznej będzie poznawanie w praktyce zawodów. Elementem wzbogacającym będzie nauka języka i poznawanie kultury i kraju sąsiada.

Opracowana zostanie dwujęzyczna publikacja dla młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza na temat orientacji zawodowej, informacji o lokalnym rynku pracy, uzupełniona o opis działań projektowych. Publikacja będzie służyć pomocą uczniom w wyborze kierunku kształcenia odpowiadającemu wymogom rynku pracy podobnie jak wydany w ramach projektu film na temat orientacji zawodowej na polsko-niemieckim pograniczu.

Planowane jest organizacja 2 konferencji, 3 workshopów. Dobre praktyki w zakresie orientacji zawodowej na polsko-saksońskim pograniczu promowane będą na targach.

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 502

biuro@karr.pl

Aktualności

Pozostałe informacje projektowe

Archiwum

Materiały audiowizualne

Pliki do pobrania