Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko-polskim pograniczu – projekt modelowy

„Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko-polskim pograniczu – projekt modelowy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Okres realizacji

15.02.2017  – 14.07.2019

Beneficjent wiodący

Międzynarodowe Centrum Spotkań | St. Marienthal Internationales Begegnungszentrum St.Marienthal

Wartość projektu

ok. 669 322,54 EUR – w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy projektu

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Cele projektu

Wykorzystanie potencjału  osób starszych, posiadających  wiedzę i doświadczenie zawodowe  w działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na terenie polsko – niemieckiego pogranicza poprzez umożliwienie seniorom zdobycia aktualnej wiedzy potrzebnej w pracy woluntariusza doradcy.

Opis projektu

Projekt ma na celu utworzenie sześciu  Zespołów Kompetencji Seniorów,  trzy po stronie saksońskiej i trzy po stronie polskiej.

Dla 200 seniorów z obu stron granicy zrzeszonych w Zespołach  Kompetencji Seniorów zostanie przeprowadzony cykl szkoleń w celu wspierania i motywowania ich zaangażowania w działalność społeczną jako seniorów trenerów. Koncepcja cyklu  szkoleń zostanie  opracowana  zgodnie z wytycznymi Federalnego Ministerstwa  Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży i dostosowana do polsko-saksońskiego pogranicza.

Cykl szkoleń obejmuje trzydniowe seminaria po 25 uczestników + 2 opiekunów, z noclegami i z wyżywieniem  w miejscu seminarium. Seminaria będą się odbywać częściowo w grupach narodowych, częściowo w grupach saksońsko-polskich.

W ramach  działań edukacyjnych zorganizowane zostaną  również wyjazdy studyjne polskich seniorów do Saksonii i niemieckich seniorów do Polski w celu poznania miejsc, w których działają społecznie seniorzy po obu stronach granicy.

Przeszkoleni w ramach projektu seniorzy-trenerzy połączą swoje działania w ramach sześciu Centrów Kompetencji Seniorów, które będą działały głównie w dwóch obszarach:

  • Wspieranie istniejących organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych, grup samopomocy, wszelkich inicjatyw społecznych, uniwersytetów trzeciego wieku
  • inicjowanie nowych projektów transgranicznych

Personel projektu

Koordynator projektu | +48 75 75 27 523

 biuro@karr.pl

Aktualności

Pozostałe informacje projektowe

Archiwum

Materiały audiowizualne

Pliki do pobrania