TYTUŁ PROJEKTU

„Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – EDYCJA II”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020
Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

 

OKRES REALIZACJI

01.08.2019 – 30.04.2022

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników wykonujących pracę na terenie Dolnego Śląska.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.
Dofinansowanie usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) dla MMŚP do 25 000,00zł.
Usługi rozwojowe II Edycja
Peacefulness

TYTUŁ PROJEKTU

Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat.

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.07.2019r.- 30.06.2021r.

DLA KOGO?

Seniorzy 55+

FORMA WSPARCIA

Przeprowadzenie cyklu warsztatów, wyjazdy studyjne, nauka języka

TYTUŁ PROJEKTU

„Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”

NAZWA PROGRAMU

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

OKRES REALIZACJI

01.07.2019r.- 30.11.2019r.

DLA KOGO?

Grupą docelową są: organizacje turystyczne,  hotelarze, touroperatorzy, „wedding plannerzy”, agencje „eventowe”, fundacje i stowarzyszenia związane z turystyką, osoby planujące działalność w zakresie turystyki, hotelarstwa.

FORMA WSPARCIA

Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego forum turystycznego.

W ramach forum odbędą się panele dyskusyjne na temat aktywnej turystyki, podstawowych problemów w branży turystycznej po obu stronach granicy, tworzenia oferty turystycznej oraz prelekcje na temat m.in.: zarządzania zasobami ludzkimi i potrzebą szkolenia personelu w obiektach turystycznych, technik sprzedażowych usług hotelarskich z wykorzystaniem nowych technologii, rozwoju strukturalnym z i po węglu brunatnym – od górnictwa odkrywkowego do obszaru turystycznego.

Turystyka Pogranicza Karkonoszy
Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX

TYTUŁ PROJEKTU

Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.07.2019-30.06.2021

DLA KOGO?

Uczniowie szkół podstawowych z obszaru wsparcia Programu Interreg Polska-Saksonia

FORMA WSPARCIA

Popularyzacja kształcenia zawodowego. Warsztaty orientacji zawodowej dla młodzieży. Nauka języka.

TYTUŁ PROJEKTU

„Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A  Republika Czeska-Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.03.2019r.- 28.02.2021

DLA KOGO?

Dla turystów, mieszkańców, koneserów lokalnych wyrobów spożywczych i rękodzieła.

Dla lokalnych wytwórców kultywujących tradycyjne rzemiosło, by mogli na szerszą skalę zaprezentować swoje produkty oraz proces ich wytwarzania. Dla sektora usług turystycznych.

FORMA WSPARCIA

Utworzenie wirtualnego szlaku łączącego miejsca: produkcji regionalnych produktów spożywczych, tradycyjnych producentów, oryginalnych rzemieślników, zabytki techniki, kulturę, sport i zdrowie (w tym uzdrowiska).  

Seminaria oraz fora dyskusyjne dla przewodników, pracowników branży turystycznej na temat nowego szlaku i jego atrakcji.

Stworzenie całosezonowego produktu dla szerokiej grupy docelowej, który wzbogaci ofertę turystyczną.

Promocja nowego szlaku oraz mniej znanych miejsc w regionie na targach turystycznych.

traditional hard cheese on a market stall in Italy
Virtual technology background  vector illustration

TYTUŁ PROJEKTU

DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.03.2019 – 28.02.2021

DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa (produkcyjne, usługodawcy, MMŚP) oraz organizacje sieciowe, placówki transferowe, jednostki wsparcia biznesu, multiplikatorzy i politycy na i poza obszarem wsparcia, jak również studenci kierunków technicznych jako potencjalni pracobiorcy.

FORMA WSPARCIA

Atlas kompetencji, system kojarzenia firm B2B oraz bezpłatne konferencje informacyjno-kooperacyjne.

TYTUŁ PROJEKTU

„Wykształcenie nie zna granic”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2019-30.06.2022 (42 miesiące)

DLA KOGO?

Dla pracowników sektora non-profit, menadżerów miast i gmin, pracowników informacji turystycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.

FORMA WSPARCIA

Tworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalifikacji, E-learning, Zajęcia praktyczne, Warsztaty
„Wykształcenie nie zna granic”
logo

TYTUŁ PROJEKTU

„Akademia Przedsiębiorczości”

NAZWA PROGRAMU

Autorski program Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

OKRES REALIZACJI

luty  – czerwiec 2019

DLA KOGO?

Uczniowie szkół podstawowych, średnich i zawodowych, studenci

FORMA WSPARCIA

Zajęcia praktyczne, Warsztaty

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

10.2018 – 03.2021

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY -KARR-Jelenia Góra II EDYCJA
Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”

NAZWA PROGRAMU

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

OKRES REALIZACJI

01.11.2016 – 31.07.2019

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, z terenu Dolnego Śląska.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo, szkolenia (z Bazy Usług Rozwojowych) / dofinansowanie do 50 000 zł.

TYTUŁ PROJEKTU

„Orientacja zawodowa bez granic”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.07.2016 – 30.06.2019

DLA KOGO?

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z podregionu jeleniogórskiego.

FORMA WSPARCIA

Popularyzacja kształcenia zawodowego: publikacja, film. Warsztaty zawodowe dla młodzieży z zakresu: metalotechnika, obróbka drewna, technika budowlana, gastronomia i hotelarstwo, opieka nad chorym oraz dodatkowo kurs języka niemieckiego.
ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko-polskim pograniczu – projekt modelowy Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

15.02.2017-14.07.2019

DLA KOGO?

Seniorzy 55+

FORMA WSPARCIA

Seminaria i wyjazdy studyjne.