TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

10.2018 – 03.2021

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY -KARR-Jelenia Góra II EDYCJA
Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko - saksońskim pograniczu_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko – saksońskim pograniczu”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2017 –31.01.2019

DLA KOGO?

MŚP z siedzibą w podregionie jeleniogórskim, z branż: budowa maszyn i urządzeń, motoryzacyjna, obróbka tworzyw sztucznych i metalu, IT technologie informacyjne, automatyzacja, elektronika, logistyka, inżynieria środowiskowa, energetyczna.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo w zakresie innowacyjności oraz  bezpłatne spotkania kooperacyjno-informacyjne.

TYTUŁ PROJEKTU

„ Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2017r. – 31.12.2018r

DLA KOGO?

Organizacje pozarządowe i samorząd, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne.

FORMA WSPARCIA

Wizyty studyjne, fora dyskusyjne oraz wystawy produktów regionalnych.
Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego KARR Jelenia Góra
Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”

NAZWA PROGRAMU

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

OKRES REALIZACJI

01.11.2016 – 31.07.2019

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, z terenu Dolnego Śląska.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo, szkolenia (z Bazy Usług Rozwojowych) / dofinansowanie do 50 000 zł.

TYTUŁ PROJEKTU

„Orientacja zawodowa bez granic”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.07.2016 – 30.06.2019

DLA KOGO?

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z podregionu jeleniogórskiego.

FORMA WSPARCIA

Popularyzacja kształcenia zawodowego: publikacja, film. Warsztaty zawodowe dla młodzieży z zakresu: metalotechnika, obróbka drewna, technika budowlana, gastronomia i hotelarstwo, opieka nad chorym oraz dodatkowo kurs języka niemieckiego.
ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
Utworzenie zespołów kompetencji seniorów na niemiecko-polskim pograniczu – projekt modelowy Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

15.02.2017-14.07.2019

DLA KOGO?

Seniorzy 55+

FORMA WSPARCIA

Seminaria i wyjazdy studyjne.

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

07.2016 – 11.2018

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra