Usługi rozwojowe II Edycja

Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – EDYCJA II

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020
Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

Okres realizacji

01.08.2019 – 30.04.2022

Beneficjent wiodący

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA – Legnica

Wartość projektu

Wartość projektu: 31.624.714,20 zł, w tym 26.878 164,60 zł dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy projektu

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – Jelenia Góra
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej DAWG sp. z o.o. – Wrocław
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA – Nowa Ruda
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – Wrocław
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA – Wrocław

Cel projektu

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. dolnośląskiego.

Grupa docelowa

Projekt obejmuje rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych dla pracowników i przedsiębiorców.

 • Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze woj. dolnośląskiego oraz ich pracownicy z obszaru woj. dolnośląskiego, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 • Usługi szkoleniowe dofinansowane w ramach projektu, realizowane mogą być  tylko i wyłącznie przez uprawnione podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych

[/leap_li]

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt w subregionie jeleniogórskim (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra).[/leap_ul]

  FORMY WSPARCIA

  Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.
  Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP

  Podstawowa wartość dofinansowania wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorca spełni, co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • 80%, gdy uczestnikami wsparcia będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach
  • 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
  • 80%, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarze B+R współfinansowaną ze środków publicznych lub własnych na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej
  • 80%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020
  • 70%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja
  • 70%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja,
  • 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem
  • 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
  • 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor
  • 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów
  Jeśli spełniony będzie więcej niż jeden z powyższych kryteriów, dofinansowanie przyznawane jest na podstawie warunku mającego najwyższy odsetek dofinansowania.

  Limity i oganiczenia dofinansowania

  • wartość dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł netto, bez względu na ich ilość, wartość i poziom wsparcia
  • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu
  • maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25 000 zł netto

  Komunikat 04.09.2019

  • Nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych rozpocznie się od 9 września 2019
  Kontakt

  Personel projektu | +48 75 75-27-500

  Pliki do pobrania
  Ulotka