Prezentowali  swoje kompetencje zawodowe, przedstawiali propozycje działań marketingowych, poznali też potencjał polskich przygranicznych placówek turystycznych, kulturalnych i edukacyjnych  oraz  zasady współpracy z prasą. Tak wyglądały pierwsze warsztaty 20 seniorów z Polski i z Saksonii, którzy w ramach projektu „Aktywni seniorzy!

Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat”, przygotowują się do roli Seniora-Ambasadora. Warsztaty w dniach 13-14.01.2020 odbyły się w Międzynarodowym Centrum Spotkań St.Marienthal w Ostritz. Przed seniorami poza kolejnymi warsztatami (między innymi z obróbki cyfrowej zdjęć oraz obsługi mediów społecznościowych), jeszcze wizyty studyjne i kurs języka niemieckiego.

Cały projekt ma się zakończyć wydaniem unikatowego przewodnika turystycznego po atrakcjach polsko – niemieckiego pogranicza. A zdobyte kompetencje, seniorzy mają wykorzystywać w ramach pracy wolontariackiej przy organizacjach pożytku publicznego, Uniwersytetach  Trzeciego Wieku,  Gminnych Radach Seniora, Klubach Seniora i innych  wspólnotach  lokalnych.