Warsztat jest dedykowany zarówno osobom, które rozwiązują kryzysy związane ze zdarzeniami dezinformacyjnymi, jak i tym, których zadaniem jest wyjaśniać (np. za pomocą materiałów prasowych lub komunikatów wewnętrznych w organizacjach) zaistniałych zdarzeń dezinformacyjnych i ich konsekwencji tj. dziennikarzy / rzeczników prasowych.

W pierwszej części spotkania przybliżone zostaną pojęcia dezinformacji, fake newsów oraz fact-checkingu. Wstępem do pracy warsztatowej będzie prezentacja idei działań fackcheckerów oraz prostych i praktycznych narzędzi internetowych przydatnych w weryfikowaniu informacji. Poruszona zostanie także rola emocji w odbiorze informacji oraz to jakie mechanizmy psychologiczne narażają odbiorców przekazów medialnych na uleganie dezinformacji.

Główna część warsztatowa to samodzielne stworzenie możliwie najbardziej wiarygodnej dezinformacji (lub fake newsa), a następnie – na próbie obalenia jej za pomocą metod i narzędzi (także aplikacji komputerowych) poznanych podczas spotkania.

Data: 19.07.2023, 12:00 – 15:00

Miejsce: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. 1 Maja 27

Zgłoś się na warsztat: https://forms.gle/LJrAMPzhpKywA3Rx7

Martyna Wilk – politolożka, twórczyni projektu „Wrocławski Wolontariusz IT” (https://www.wroclaw.pl/30-kreatywnych-wroclawia/2019/martyna-wilk), redaktorka prowadząca pisma IT (2011 – 2017); autorka książek i innych publikacji (tematyka: kulturalna, społeczna; technologiczna/internetowa); członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet (2017–2022), mentorka studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (2016–2022), Mobilna Doradczyni Sektora 3.0 (2018–2022). Pomysłodawczyni konferencji Cyfryzacja Odpowiedzialna Społecznie. Prowadzi audycję radiową #CyberLUz, poświęconą tematyce cyfryzacji w kontekście społecznym. Rozwija projekty dotyczące przede wszystkim wzmacniania dialogu społecznego, partnerstwa miast, a także cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie: przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, uzależnień od nowych technologii, cyberprzemocy, cyberbezpieczeństwa i dezinformacji.