Zespół Sieci Firm Przyszłości PFR przygotował warsztaty pt. „Projektanci Design Thinking”.

Dzięki udziałowi w warsztacie firmy:

  • Opracują pierwszy prototyp nowego rozwiązania (np. produktu, usługi, procesu),
  • Zdobędą kompetencje jak stosować metodykę DT w innych projektach firmowych,
  • Pobudzą kreatywność w organizacji oraz kulturę innowacyjności.

Dowiedź się więcej!