Szanowni Państwo,

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jednym z partnerów projektu  pn. „Wykształcenie nie zna granic” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W ramach projektu przewidywana jest realizacja 3 rocznych cyklów zajęć języka czeskiego  i polskiego dla łącznie 300 uczestników. Aktualnie prowadzimy rekrutację do 3 edycji.

Jednostkami delegującymi mogą być ogólnie sektor non-profit – wnioskodawcy kwalifikowalni w OP 4 – gminy, związki gmin, organizacje non-profit, izby zawodowe, stowarzyszenia itp.

Uczestnicy to osoby zajmujące się działaniami podejmowanymi w ramach współpracy transgranicznej i mające kontakt z turystami w jednostce delegującej, czyli np. menadżerowie projektów transgranicznych, burmistrzowie, pracownicy informacji turystycznych, pracownicy muzeów, przedstawiciele szkół itp.

Zasięg terytorialny to obszar administracyjny EUWT NOVUM (kraj liberecki, kraj hradecki, kraj pardubicki, kraj ołomuniecki, województwo dolnośląskie) oraz organizacje mające siedzibę na tym obszarze.

Opis jednego cyklu kursu: W jednym cyklu kursu udział weźmie 100 uczestników – 50 z Polski i 50 z Czech. Czas trwania kursu to około 9 miesięcy, kurs rozpocznie się we wrześniu 2021 roku.

Naukę kursanci rozpoczną za   pośrednictwem   modułu   e-learningowego. Po osiągnięciu pewnego poziomu wiedzy, w połowie kursu zorganizowane zostanie dla wszystkich uczestników jedno wspólne 3-dniowe spotkanie. Ze względu na elastyczność czasową i podział dużej grupy osób zorganizowane będą 2 spotkania dla 50 uczestników (25 PL/25 CZ). Uczestnicy kursów spotkają się w jednym miejscu na 3 dni, mając zapewniony nocleg, w którym będą przebiegały całodniowe intensywne zajęcia z lektorem, podczas których przećwiczą w praktyce wiedzę zdobytą w ramach e-learningu. Po trzydniowych praktycznych zajęciach kurs będzie kontynuowany w formie e-learningowej. Na zakończenie planowane są jednodniowe warsztaty podsumowujące.

Formularz zgłoszenia  prosimy przesłać e-mailem na adres aneta.medza@karr.pl

Zapraszamy !

Do pobrania: