W siedzibie KARR SA odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „Zielona Przyszłość Pogranicza”. Liderem projektu jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektu po stronie niemieckiej są Technologie – und Gründerzentrum Bautzen i Hochschule Zittau/Görlitz.  Projekt będzie realizowany przez 3 lata.

Celem projektu „Zielona Przyszłość Pogranicza” jest wykorzystanie szans i możliwości wynikających ze zmian strukturalnych w zakresie transformacji energetycznej do pogłębienia współpracy transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu. – mówi Hubert Papaj, Prezes KARR S.A.

Planowane działania w projekcie:

  • Studium zrównoważonego rozwoju – Badanie skupiające się na transgranicznych potrzebach w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej saksońskich i polskich przedsiębiorstw.
  • Transgraniczne wydarzenia informacyjno-kooperacyjne – po saksońskiej stronie obszaru wsparcia: Wschodniosaksońskie Dni Budowy Maszyn, Forum Energetyczne, Konferencja Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Budownictwa Lekkiego, oraz po stronie polskiej: Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm.
  • Transgraniczny hackathon.

Szczegółowe informacje o realizowanych w ramach projektu działaniach będą dostępne na stronie www.karr.pl

Projekt „Zielona Przyszłość Pogranicza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.